Květen 2014

Obydlí je nedotknutelné

31. května 2014 v 22:30 | M.C |  CO PÍŠOU JINDE.

Obydlí je nedotknutelnéNapsal uživatel Tomáš Frček

oh

Víte jak je to s Vašimi právy a zákony, které je ochraňují? Ústavní zákony jsou nad ostatními zákony. Ústavní zákon je nejvyšší právní normou, a pokud je nižší právní norma, tedy zákon či vyhláška v rozporu s ústavním zákonem, má pravdu ústavní zákon. Přesto je ústavní zákon " Listina základních práv a svobod " porušována soudní mocí ČR. Listina totiž řeší obydlí a to v čl. 12

Čl.12

(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.

(2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.

(3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.

Podle tohoto znění zákon řeší pouze možnost vstupu do obydlí, nikoli jeho zabavení. Vzhledem k právům vlastnickým - nejsou hájena nejvyšším zákonem práva vlastníků obydlí či zástavních práv na obydlí. Je to prosté, pokud máte obydlí je toto nedotknutelné. Pokud by bylo dotknutelné, bylo by to v článku 12 jasně napsáno. Ani zvyklost, judikatůra soudů nemůže překrucovat ústavní zákon ač je to absolutní praxí. Jestliže tedy banka vytvořila při podpisu hypotéky zástavní právo na vašem obydlí, učinila tak v rozporu s čl.12 Listiny, jelikož i při neplnění závazku je obydlí nedotknutelné, a tak to zůstane, dokud zákonodárci znění Listiny nezmění. Pouze zákonodárci mohou Listinu přetvořit. Osobně si myslí že Ústavní zákon je tak závažný, že změny v něm může odsouhlasit pouze celý národ a to v referendu.

Státní orgány, které vyhánějí obyvatele z jakýchkoli důvodů z obydlí konají proti Listině !!! a listina též pamatuje na obranu práv v čl. 23

Čl.23

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Závěrem mého bádání selským rozumem, dle čl.12 je lidské obydlí nedotknutelné, toto své právo můžete uplatňovat odporem dle čl. 23. Ústavní zákony můsí být srozumitelné každé svéprávné osobě České republiky. Právní výklady či judikatůry jsou zde nepřípustné, Ústavní zákony nelze vykládat mnohoznačně, tak jak je to praxí u nižších právních norem.

Nižší právní normy jsou běžně s Ústavním zákonem ( Listinou ) v rozporu. Listina čl.8 odst. 2) druhá věta - NIKDO NESMÍ BÝT ZBAVEN SVOBODY POUZE PRO NESCHOPNOST DOSTÁT SMLUVNÍMU ZÁVAZKU, přitom je v trestním zákoníku § předlužení, podle kterého se díky zadluženosti dostanete do basy !!!

Bohužel i do Listiny bylo vpašováno mnoho nesmyslů. Už v čl.12 odst.3) smí cizí osoba vstoupit do vašeho obydlí PRO OCHRANU PRÁV DRUHÝCH, tedy třeba věřitelů. Poté ovšem nemáte právo na majetek čl. 11 KAŽDÝ MÁ PRÁVO VLASTNIT MAJETEK, protože Ván ho exekutor odnese.

Tak se postavíme na odpor, když nám to Ústavní zákon umožňuje nebo si počkáme na podzim, kdy bude ta velká oslava - 7,5 miliónu exekucí na 7,5 miliónu dospělých obyvatel ČR.
Vyšší princip mravníNenápadně, potichoučku, polehoučku a pečlivě, jako pracovití mravenečci vytvořili vládnoucí politici právní systém, podle kterého se po roce 2008 rozpoutala exekuční genocida. Tento právní systém záměrně špatných ústavních zákonů, které nehájí základní práva obyvatel na život, zdraví, majetek a obydlí, špatný trestní zákoník, který řádně nepotírá lichvu, špatný občanský soudní řád, který nařizuje posílat dlužníky do exekucí aniž by přihlédnul k okolnostem neplnění dluhu, včetně zásady, že na dluhu nese stejnou odpovědnost dlužník i věřitel, občanský zákoník, který dovoluje účtování pokut z prodlení, i když dlužník nesplácí pravidelně právě kvůli krizi, privatizace státní moci zákonem o exekutorech atd. atd. dal vzniknout exekuční mafii. Exekuce jsou nutné, ale v případě dořešení trestné činnosti a na to stačí několik státních exekutorů. Ostatních 6,5 miliónu exekucí, které byly na národ navaleny od roku 2009 ( na 7,5 miliónu dospělých obyvatel ) je uměle vytvořený kšeft tisíciletí. Každý měsíc přibývá sto tisíc nových exekucí. Každý kdo je v dluhové pasti díky špatné ekonomice republiky, přesněji díky špatné správě země vládami ČR a má i tak snahu lichvářské závazky alespoň částečně splácet, není podle zdravého rozumu exekuovatelný !!!

( Vedu debatu s právníkem, člověkem, který nikdy nenesl riziko stát na vlastní noze. Říká mi, vy živnostníci jste měli počítat s tím, že může přijít 2. světová krize a neměli jste začít podnikat. Takže si vlastně můžeme za těch 6 500 000 exekucí sami. Vlastně jsme měli vzít v roce 1989 klacky, a tu slavnou "sametovou revoluci" utopit v krvi. Právní říká, stát za to nemůže, že nyní nestačíte splácet hypotéky, leasingi, úvěry, kontokorenty... já tvrdím, že pokud vláda vládne, dokáže též regulovat extrémní situaci a zastavit lichvu )

Exekuční mafie likviduje celé třídní skupiny, jakou jsou pracující či živnostníci, likviduje jiné skupiny obyvatel, jako jsou důchodci, tělesně postižení či matky samoživitelky. Tato mafie jim vytváří podmínky v kterých tito lidé umírají v důsledku špatné lékařské péče, stresů, chudoby, podvíživy a též hojně sebevraždou. Tyto třídy obyvatel v důsledku této genocidy neplodí potomstvo. To vše naplňuje skutkovou podstatu trestného činu genocidy a to i s vědomým, že trestní zákoník si exekuční mafie přetvořila k svému prospěchu.

Kdo tedy tvoří exekuční mafii? Tvoří ji ti co schvalují, podporují, netrestají a ti co vykonávají genocidu. Tedy vláda ČR, parlament ČR, justice, právní firmy, notáři, inkasní agentury, exekutoři, přisluhující policie a především objednavatelé - LICHVÁŘI - tedy veškeré banky, nebankovní poskytovatelé půjček, státní instituce atd. Dominuje GE - Maney bank, Raiffaisen BANK

Tím že exekuční mafie páchá genocidu, stala se tyranem. Z VYŠŠÍHO PRINCIPU MRAVNÍHO VRAŽDA NA TYRANU NENÍ ZLOČINEM.

Abych totálně nepohanil ústavní zákony, nejvyšší zákon, vedle ústavy, Listina základních práv a svobod:
Čl. 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny
( i tento paskvil, který je záměrně formulován jinak, než v demokratických ústavách, dává lidem právo se tyranovi postavit )


( Letos na jaře mi má dvaadevadesátiletá babička povídá, Tomáši to co se děje nyní se nedělo ani za protektorátu, pokud jsi nebyl přímo odbojář. Exekuční mafie je horší než gestapo )

Jen tak dál, VYSLEČTE LIDI DO NAHA A POTÉ JE ZTRESTEJTE ZA TO, ŽE JSOU NAZÍ. Na konci letošního roku bude 7,5 miliónu exekucí na 7,5 miliónu dospělých Čechů. To bude na exekutorské komoře oslava. Doufám, že TV Nova, Prima a ČT ( přisluhovači exekuční mafie ) nám z té oslavy zprostředkují přímý přenos.Po Čine chce už aj Japonsko plynovod z bohatého Ruska

31. května 2014 v 18:27 | M.C |  CO SE DĚJE.

Po Čine chce už aj Japonsko plynovod z bohatého Ruska.


O2H - Hnutie za Reálnu Demokraciu

Ameriku od závisti asi rozpučí!
Tak čo na to poviete? Po úspechu Číny, ktorá s Ruskom podpísala 30 ročný odber plynu z Ruska v hodnote 400 miliárd dolárov, začalo bojovať o ruský plyn okrem Južnej Kórei už aj Japonsko! Japonci by chceli plynovod špeciálne iba pre seba. Z ruského Sachalinu priamo do Japonska. Veď kto by nechcel obchodovať s najbohatšou krajinou sveta?

Japonci sú chytrí obchodníci. Raz dva si spočítali, že po istom čase Amerika nakoniec sklapne a Rusko bude svetovou veľmocou. Ak budú dlho otáľať a skákať iba ako USA pískajú a uvaľovať sankcie na Rusko, zmeškajú jedinečnú šancu na vybudovanie plynovodu, a teda získanie lacného plynu z Ruska. Len fakt krátkozraká naivka by kupovala drahý skvapalnený plyn a riskovala tak stratu konkurencieschopnosti len kvôli tomu, že si to želá upadajúca veľmoc USA.

Nuž, guten Morgen, Japonsko. Japonsko, podobne ako aj Frau Merkel, si postupne uvedomuje, že kým Japonsko je krajinou vychádzajúceho slnka, Rusko je krajinou vychádzajúcej prosperity číslo jedna. Merkelová má však istý problém. Jej natvrdlej pravicovo kresťanskej voličskej základni to zatiaľ ešte stále nedochádza, a tak pre nich musí stále hrať to nechutné antiruské divadlo.

Pre nás je podstatné, aby sme neurobili tú istú chybu ako v roku 1989. Až sa ten súčasný európsky neoboľševický model začne už okato rúcať, naši červenomodrí zločinci začnú prezliekať kabáty, resp. cez médiá nám budú predostierať svojich nových "misionárov", prezlečených do čistých kabátov (viď Lipšic, Procházka), a to napriek tomu, že sa v politike delili s tými, čo tu vládnu od roku 1989, desať, ba aj viac rokov.

Nesmieme im opäť naletieť, zvedú nás totiž opäť na bitúnok! Musíme triezvo prehodnotiť ich skutky z minulosti. Skutky sudcov, prokurátorov, politikov, vysokých úradníkov, a samozrejme, aj skutky finančných skupín. Zločincov podľa zákona potrestať a ich majetok prinavrátiť späť do rúk občanov.


***********************************************************************************************************************************************************************

O2H - Hnutie za Reálnu Demokraciu

Eurostat priznáva, v EÚ žije každý štvrtý človek na hranici chudoby..
V EŮ je cca štvrtina ľudí, t.j. 124,2 milióna ľudí bezprostredne ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Tento trend dlhodobo narastá a situácia naberá obludné rozmery. Na Slovensku je až 1,1 milióna ľudí vystavených chudobe.

Do skupiny ľudí bezprostredne ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením sa zahrňujú ľudia, ktorí spĺňajú aspoň jednu z troch podmienok:

1. Ich príjem je na hranici národnej úrovne chudoby
2. Trpia závažným materiálnym nedostatkom
3. Žijú v domácnostiach s nedostatočnou zamestnanosťou

Najhoršie je však na tom v únii Bulharsko, kde až takmer 50 percent ľudí je bezprostredne ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. V Rumunsku je to 41,7 percenta

Pre porovnanie, v USA žije na hranici chudoby cca 16 percent ľudí. Hranica chudoby v USA je stanovená príjmom jednotlivca nižším ako cca 690 eur mesačne. (Nájom v USA je mnohonásobne drahší než na Slovensku)

Až každý siedmy Slovák si nemôže dovoliť platiť služby spojené s bývaním ako sú nájomné, inkaso a pod. Toto sú tie istoty? Toto sú istoty hlavne pre exekútorov, vysokých úradníkov, funkcionárov a politikov. Čím viac nám ukradnú, tým väčšie istoty ostávajú im.


VP na Ukrajině – foto a video

31. května 2014 v 18:20 | M.C |  CO SE DĚJE.

VP na Ukrajině - foto a videoPár obrázků z protiteroristické operace v Doněcku. Nebo to je slibovaná západní humanitární pomoc? :)
Schválně, zda to ukážou ve večerních zprávách…

Toto je přesně ten důvod, proč už tři roky provozuji PostApo.cz. Je to realita a časem se toho dočkáme i tady. Ať už z jakéhokoli důvodu a pod jakoukoli záminkou. Občanské nepokoje, rabování, technologické katastrofy a další VP scénáře jsou běžnou součástí našeho života a nejde před tím zavírat oči.

VP Shopping v Makru >> ZDROJ - Vstupte ZDE <<


A pár video klipů:
Ruské zprávy ukazující rabující ukrajinskou armádu na letišti v Doněcku.

Dál už můžete listovat sami, na youtube jsou toho stovky klipů. LINK


Krize neskončila, Evropa je těsně před zhroucením

29. května 2014 v 19:48 | M.C |  CO SE DĚJE.

Pravda o ekonomice: Krize neskončila, Evropa je těsně před zhroucením

redakce x

Evropa se dostala do pasti. Média sice popisují pomalé oživení, ale věci se spíše zhoršují a problémy zůstávají nevyřešeny. Silné euro škodí exportérům, reformy nejsou dotaženy a dluhová spirála se roztáčí až na samou hranu únosnosti. Ekonomický kolaps Evropy je velice reálný.

Lidé v Evropě stále věří (hloupému) snu, že mohou žít donekonečna na náklady druhých. Krize tak nic nezměnila, oživení je jen na papíře a zastírá smutnou pravdu.

Oficiální vládní statistiky podceňují riziko deflace

Deflace měřená harmonizovaným indexem spotřebitelských cen již dorazila do Francie, Nizozemska, Belgie, Slovinska, Španělska, Itálie, Portugalska, Řecka a na Kypr. K tomu se ještě přidaly Švédsko a Švýcarsko, které nejsou v eurozóně, potažmo v EU. Celkově ceny v eurozóně sice stále rostou (harmonizovaná míra inflace v eurozóně byla v dubnu +0,7 %), to však jen zastírá fakt, že je deflace v Evropě dávno přítomna.

Deflace je přitom pro státy s vysokým zadlužením (téměř všechny státy EU) mimořádně nebezpečná. Podívejte se na projekci růstu dluhu v poměru k HDP ve Francii a Itálii, pokud by inflace zůstala na stejné úrovni (červená čára). Při větším poklesu cen by odhad byl ještě horší.

Celý článekReálný důvod k propadu ceny zlata?

29. 5. 2014 | redakce
Cena zlata nejspíše po pár týdnech opatrného nádechu vzhůru opět hledá nová minima. Kontrariánští analytici přitom propady předpovídali už na začátku května.

Celý článek


Senzácia! Ekonomika USA je najhoršia na svete!

29. května 2014 v 19:29 | M.C |  ZAHRANIČÍ

Senzácia! Ekonomika USA je najhoršia na svete! V prvom kvartáli sa prepadla až o 1%
Čo poviete na ekonomiku USA, priatelia? Píšem o tom pravidelne. Experti predpovedali jej rast v prvom štvrťroku 2014 na úrovni 3 percent. V deň prvého zverejnenia odhadu rastu, cca pred mesiacom, americké úrady oznámili, že ekonomika USA rástla nie 3 percenta, ako jej experti predpovedali, ale iba 0,1 percenta.

Na druhý deň vyšiel na povrch podraz. USA totiž nezahrnulo do odhadu "rastu" HDP za prvý kvartál 2014 negatívny rast v stavebníctve! Finančný trh preto na druhý deň odhadol HDP USA za prvý kvartál 2014 na MÍNUS 0,1 percenta! Mnohí analytici tvrdili, že ani to nie je reálne, a že v skutočnosti to bude až MÍNUS 0,4 percenta. A aká je dnešná realita? Americká ekonomika je na tom z vyspelých ekonomík najhoršie na celom svete.

V prvom kvartáli sa totiž prepadla až o celé jedno percento!!!

Vždy keď ekonomike USA hrozil prepad, nastúpil typický americký všeliek - VOJNA!
Za posledný rok to s "naštartovaním" ekonomiky USA nevyšlo už dvakrát. Raz v Sýrii a akosi sa im to nedarí ani v týchto dňoch na Ukrajine. Rusko im proste nie a nie skočiť na ich lep.

Aj keď vraždenie civilistov na Ukrajine beží v plnom prúde ako na jatkách, Rusko sa do vojny proste nehrnie, pretože sa takto snaží uchrániť mier nielen v Európe, ale aj na celom svete.


Tí, ktorí Putina za jeho kroky na Ukrajine hania, sa veľmi mýlia. Svojim omylom, žiaľ, pomáhajú vojnovej propagande USA a EÚ, a tým najviac škodíme sami sebe, a to naozaj nie je rozumné.

Rusko poodhalilo svoje bohatstvo

29. května 2014 v 12:41 | M.C |  ZAHRANIČÍ

Rusko poodhalilo svoje bohatstvo


Rusko poodhalilo svoje bohatstvo, Rusko je najbohatšou krajinou sveta. Toto dráždi svetového policajta USA!

Ruský šelf, teda široký pobrežný pás ruského severného územia s hĺbkou mora zväčša od 50 do 80 m, obsahuje až štvrtinu všetkých neobjavených svetových zásob plynu a ropy! Priznal to ruský minister prírodných zdrojov Sergej Donskoj.

Tým, ktorí globálne dianie sledujú dlhodobo je určite jasné, prečo sa USA a EÚ snažia vtiahnuť Rusko do vojny. Obávajú sa jeho bohatstva, pevnosti kresťanských hodnôt a rastúcej ekonomickej sily.
Európa bude "extrémne závislá" na energetických zdrojoch Ruska.

Štvrtý najväčší dodávateľ plynu do Európy, Alžírsko, totiž vykazuje silné znaky politickej nestability. Problémy zo susedných krajín, Tuniska, Líbye, resp. Egypta Alžírsko obišli. Prečo? Lebo USA, EÚ a NATO tam svoj vojenský nos nevopchali, nakoľko vláda v Alžírsku tancuje ako oni pískajú.

Situácia v Alžírsku sa však "akosi" mení. Až 25 percent mladých Alžírčanov je bez práce a začína sa silne radikalizovať! To môže poriadne otriasť dodávkami plynu do EÚ, podobne ako tomu bolo v prípade nepokojov v Líbyi.
Hlavne Taliansko a Španielsko budú teda vystavené veľkému riziku. Ak nebudú chcieť podstúpiť riziko kolapsu svojho priemyslu, budú sa musieť uchádzať o plyn z Ruska, Nórska a z Kaspicekého mora.

Vec ma zaujímala do hĺbky, a tak som si zrátal, či USA budú môcť nejako Európe pomôcť americkým plynom.
USA plánujú vyviezť svoj prvý plyn v roku 2016. Aj to len v smiešne malom množstve. Spočítal som si za pomoci údajov dostupných na nete, koľko by mohol stáť plyn z USA pre Európu. Výsledok? Samozrejme, že je pre Európu poriadne nevýhodný!

Priemerná cena frakovaného plynu v USA činí cca 212 USD za 1000 m3 plynu. Prirátajme k tomu náklady na skvapalnenie plynu, jeho transport a spätné splynenie prepraveného plynu vo výške 177 USD/1000 m3. Dostaneme sa na cenu 389 USD/1000 m3, ktorá je o cca 25 percent vyššia, než je priemerná cena, za akú Rusko predávalo plyn Európe v roku 2011.

A cena frakovaného plynu v USA bude rásť, a to poriadne, nakoľko náklady na jeho tzv. frakovanie, ktorým sa príroda poriadne devastuje, už rastú, pričom ľahko a lacno vyťažiteľné náleziská sú už vyčerpané.

Takže čo ostáva krvilačným gigantom, ktoré riadia vládu USA, ak nechcú prísť o svoju globálnu moc?

Záver: Plyn z USA nepomôže Európe absolútne nijako. Európa sa teda bez plynu z Ruska nezaobíde. Buď teda budú všetci Európania hľadať priateľské riešenia spolupráce, alebo budú musieť Európania spolu s USA Rusko vojensky dobiť. A čo by na agresiu EÚ, USA a NATO Rusko asi povedalo? Skôr ľahne popolom Amerika a Európa, než by si Východní Slovania nechali ukradnúť svoju zem. Pochybuje niekto o tom?


Putin prudce zvyšuje sázky

29. května 2014 v 12:35 | M.C |  CO PÍŠOU JINDE.

Putin prudce zvyšuje sázky


Autor:ODJINUD |
Ilustrace


Političtí analytici nepřestávají hádat, co se vlastně děje? Zdálo by se, proběhlo referendum, a dokonce už je na světě apel Doněcké republiky (DLR - Doněcká lidová republika) k Rusku o připojení, a ministerstvo zahraničí všechny posílá do Kyjeva na jednání. Co vlastně Putin ještě potřebuje?

Bylo by možné začít odkusovat oblasti od Ukrajiny a stavět je pod svou kontrolu. Takovým způsobem by bylo možné realizovat ty cíle, které Západ tak usilovně připisuje ruskému prezidentu, ale "pekelný" Putin i zde koná Západu na vztek.

Začít je třeba z toho, že, v první řadě, Putin už několikrát vymáchal čumákem v loužičce ty, kdo lžou bez přestávky na oběd. Oni tvrdí, že Putin anektuje Ukrajinu, a Putin jim ukazuje - tůdle. Říkají, že Putin požádal nespěchat s referendem, aby ukolébal bdělost Západu, ale teď můžou bdít co hrdlo ráčí, Putin se nevrhnul rvát Ukrajinu na kusy, a jako by toho nebylo málo, znovu trvá na jednáních v Kyjevě.

Otevřeně řečeno, už není daleko hodina, kdy se celé americké Státní oddělení (Department of State) odebere s nervovým zhroucením do blázince, snad kromě Jen Psaki, která je blázen už nyní. Nedávno se jí ptali na "volební kolotoče" na referendu v DLR, zdali je přesvědčena, že voliči na těch volebních kolotočích nejezdili na dětských konících, raketách a autíčkách, a ona slíbila věc vyjasnit. Je třeba vysvětlovat, za koho má novinář pracovníka administrativy, pokud zadává takové otázky? Ale ona dokonce nechápe, že tím že se novinář takto zeptal, naznačil, že je kompletní idiotka, nu a slíbila se na to podívat.

Vraťme se přeci jen z cirkusu do politiky, i když zde je to kousek.

Dříve, čekajíce, že Západ se bude tvrdě bít za Ukrajinu, mnozí západní analytici říkali, že Putin začne odtrhávat oblasti Ukrajiny. My jsme říkali, že ani pro Západ, ani pro Rusko není výhodné dělit Ukrajinu. Pokud vzít všechno obyvatelstvo Ukrajiny, větší omámená část by skutečně chtěla do Evropy, ale bez pochopení toho, co by zemi a národ čekalo poté. Západ chápal, že pokud se Ukrajina rozdělí a východní část odejde k Rusku, zbylá část je natolik prodělečná, že finanční odpovědnost Západu za Ukrajinu bude balvanem na krku a utopí celou EU.

Západ silně blufoval a pokoušel se vystrašit Putina. Kromě toho, pouhým blufováním to neskončilo. Začala téct ukrajinská krev. Mučení, otravy, vraždy, únosy, spalování zaživa - tento kompletní arzenál gestapa, jak se ukázalo, je tak blízký "pastorovi" (Turčinov), jako by se v něm narodil. Mimochodem, budoucnost toho člověka je už v minulosti. Putin, věrný svému zvyku konat asymetricky, přijal výzvu a také blufoval, ale dělal to mlčky. Jak to chápat?

Putin velmi dobře chápe, že pokud nic neříká, "partneři" si vše vymyslí sami. Tak i vymysleli - Putin drobí Ukrajinu a nyní anektuje Donbass, a Západu nechá všechny dluhy Ukrajiny bez jakékoliv možnosti je někdy splatit nebo dostat zpět, protože dluhy budou jen narůstat. To Západ vymyslel sám. Nyní vše vypadá jinak. Pokud si vzpomenete, celkem nedávno představitelka evropské kabaly Ashtonové, Maja Kosjančič, mluvila o monopolu státu na použití násilí, ale ani slovem se nezmínila o odpovědnost státu za bezpečnost občanů. Oběti z domu odborů v Oděse jsou plně na svědomí Evropské unie. Ale švédští vikingové a další Evropané poslední dobou také nějak zmlkli. Všichni ti lidé kompletně uvěřili tomu, že Putin neustoupí a rozdělí Ukrajinu. Úroveň násilí, monopolem na nějž údajně disponuje stát, překročila všechny myslitelné představy o dobru a zlu. Nyní už ne stát určuje úroveň násilí, ale násilí určuje, jaký je stát - otevřeně fašistický. Na Ukrajině probíhá fašizace státu a rozumí se, že v tak otevřené formě nemohla Merkelová podpořit trestnou výpravu na východě země a požadovala její zastavení.

To znamená jedno, že Západ není připraven se více rvát za Ukrajinu v odkryté podobě a přechází na skryté formy, které předpokládají pomalé oklešťování fašistů, ale zároveň se Západ postará udržet zemi vcelku, aby vše srostlo v jeden celek. A zde dochází k tomu, na co Putin čekal. Ukrajina musí zůstat celá a nezávislá. Nyní už nikdo nemluví o asociaci Ukrajiny s EU. Západ je dostatečně vyděšen tím, co už se stalo a v co nevěřil, dokud se to nestalo. Nyní na už završené dlouhé tahy, typu repatriace Krymu a referenda na Východě, bude Putin vršit další politické úspěchy.

Násilí na Ukrajinu přišlo ze Západu, a Putin jen využil chybu Západu. Přesně podle zásad juda - využít sílu a hybnost protivníka. Západ šlápl na vlastní hrábě. Nyní Lavrov může tím násilím a tím monopolem Západ mordovat, nakolik uzná za vhodné. Nikdo si nedovolí něco namítat, snad kromě Psaki a nějaké její další hlouposti.

Lidé v kurzu hovoří, že odmítnutí Putina odkusovat Ukrajinu po částech mluví jen o jednom - Putin je přesvědčen, že získá vše. Se znalostí zvyku Putina neriskovat a pracovat na jistotu, má smysl přemýšlet nad tím, odkud to přesvědčení prezidenta Ruska plyne. Při pohledu na uplynulé týdny je možné říct, že Rusku se skutečně mnohé zdařilo, a hlavní mezí tím je to, že dokonce pod střelbou automatických zbraní, Východ Ukrajiny zůstal pevný - lidé si zvolili Rusko. To je velká zásluha Putina. Ale jsou zde určité malé nuance, které ušima čouhali z ukrajinské historie od samého počátku. Vzpomeňte si. Všichni, včetně nás, říkali, že asociací s EU Ukrajina ztratí nezávislost, a vstupem do Celní unie si ji udrží. Nyní se ukazuje, že Ukrajina ztrácí nejen nezávislost, ale i své území, když ještě ani nevstoupila do EU.

Nikdo se samozřejmě do EU Ukrajinu pouštět nechystal, ale jednání o tom se vedla stále. Co za tím stálo, je také dobře známé - přání oklamat i Ukrajinu, i Rusko. Chápaje, že zaručit se za závazky Ukrajiny by byla pro EU rychlá smrt, Západ přišel na myšlenku. Myšlenka byla taková: Ukrajina má připadnout EU a zaplatit to má Rusko. Právě proto Západ dříve souhlasil se vstupem Ruska do WTO za krajně nevýhodných podmínek. Nyní měla struktura WTO přinutit Rusko držet svůj trh otevřeným pro ukrajinské zboží, a takto by v zásadě ukrajinská ekonomika žila. EU pro sebe plánovala roli jen účastnit se likvidace podniků, které konkurují na ruském trhu německým. Proces mohl trvat dvacet let, a celých dvacet let bylo předpokládáno placení dluhů Ukrajiny Ruskem. Putin řešil otázku jinak.

Ruský prezident všeho všudy postavil na stůl plynovou otázku, a hned začali všichni zběsile pobíhat. Síla toho kroku je v tom, že visí jako damoklův meč už bezprostředně nad hlavou EU. Rusko už jednou zastavilo plyn kvůli ukrajinským krádežím a o rozhodnosti Putina v této otázce nikdo nepochybuje. Pokud by Rusko zastavilo plyn hned, bylo by to jednání s otcem Hamleta; tím že určil konec května jako poslední možný termín, je to jako stín otce Hamleta, který je mnohokrát strašnější. Jinými slovy, pokud někomu useknout ruku, pacienta by to bolelo, ale zřejmě by přežil. Ale pokud mu říct, že za měsíc mu useknou ruku, a on by neměl důvod pochybovat o tom, že se to splní, pak by se možná osudného data ani nedožil.

Putin pochopil, že postavil Evropu na kolena, je kompletně zamotaná, vystrašená jí prolitou lidskou krví, už nyní cítí ztráty od vlastních sankcí a už nemá jakékoukoliv chuť jít do konfrontace. Merkelová je proti sankcím a hlas evropského byznysu je stále hlasitější. Američané také vidí, že se jim na Ukrajině nic nepodaří. Ztráty, zcela neproporcionální výsledkům, hovoří o tom, že je nutné akci zabalit. Americký byznys je také krajně nespokojený s tím, co se děje a je připraven poslat federální vládu k čertu. Výsledky konfrontace je třeba přiznat jednoduše ohromujícími. Postavit se najednou proti USA a Evropě by zřejmě neustála ani Čína, ale Rusko ano.

Rusko nejen že konfrontaci ustálo, ale i v této otevřené válce vyšlo jako vítěz. Ruský Krym je velkým úspěchem Ruska a katastrofickou porážkou USA a NATO. Celá doktrína, postavená na plánované základně NATO v Sevastopolu, je vhodná do odpadkového koše, a výsledkem svět zůstal stabilním. Pokud by se v Černém moři ocitla základna NATO, celá oblast by se ocitla pod jejím vlivem a také přímou kontrolou. S chápáním toho je možné říct: pro Rusko byla potenciální ztráta Sevastopolu méně přípustná, než válka za něj. Vytlačením NATO z Krymu Putin nyní vidí perspektivy zajistit ukrajinskou nezávislost skrz členství v eurasijské Celní unii.

Rusko a Čína mají sílu zničit USA

26. května 2014 v 20:33 | M.C |  CO PÍŠOU JINDE.

Analytik Chelemendik: Rusko a Čína mají sílu zničit USA. Ty mají plán na válku, která může zasáhnout i Česko


Ilustrace

Slovensko-ruský analytik Sergej Chelemendik dává v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz českému čtenáři ilustrativní vhled do toho, jak nedávné ukrajinské události vnímá ruská veřejnost a jakým pohledem ruská mainstreamová média informují o masakru v Oděse a dalších vyhlídkách vývoje ukrajinské krize. Chelemendik se nebojí vyjádřit obavu, že hrozí konflikt rozšířený po celé východní Evropě.

Vraťme se ještě v úvodu k nedávnému masakru v Oděse, protože výklad těch událostí se liší, každá strana říká něco jiného. Dá se objektivně na základě dostupných zdrojů říci, co se tehdy v Domě odborů a okolí stalo a kdo to způsobil?

To, co se stalo v Oděse, může nevidět jen slepý. Stovky a tisíce video a foto dokumentů výpovědí očitých svědků mluví o tom, že tam zabíjeli bezbranné, bezmocné lidi, starce, ženy, děti, které speciálně pro tento účel vehnali do Domu odborů. Zabijáci-sadisti zabíjeli mučivým způsobem, scény natáčeli na video a nahrávali je do svých uzavřených fašistických sociálních sítí.

Za tím, co se stalo, stojí tyto organizace: bezpečnostní služba Ukrajiny, fašisté z Pravého sektoru a takzvaná Národní garda, milice města Oděsa, která v počtu stovek lidí zabezpečovala ochranu tohoto zločinu, nejpravděpodobněji ukrajinský oligarcha Kolomojskij tuto masovou popravu financoval. Vše se dělo pod patronátem důstojníků CIA, kteří sedí v Kyjevě a mají obrovské zkušenosti s takovýmito operacemi od Latinské Ameriky až po arabské země a Sýrii. Byly do toho zatáhnuté stovky, když ne tisíce lidí a pravdu se zatajit nepodaří.

Cílem tohoto teroristického aktu bylo donutit Rusko přivést na Ukrajinu svoje vojska a tak rozpoutat velkou válku na Ukrajině s vtáhnutím Evropy.

Tento cíl zatím nebyl dosažen. Ale fašistická junta na Ukrajině dělá vše možné a nemožné, aby vyprovokovala Rusko do války, tedy pokračuje v genocidě vlastního národa.

Situace na Ukrajině se nelepší nejen s ohledem na oděskou tragédii. Na východě země probíhají boje, umírají lidé a některé zdroje hovoří o tom, že se střílí do civilistů nebo i dětí. Jaká je v těch východních oblastech nyní situace?

Na východě Ukrajiny - v Luhanské a Doněcké oblasti - se uskutečnilo referendum, které změnilo situaci. Demokraticky byla vyjádřena volba obrovské masy obyvatel těchto oblastí, kteří hlasovali za samostatnost, což usnadnilo jak jejich situaci, tak situaci Ruska, pokud bude nevyhnutelné nasazení vojsk. Strategie Ruska spočívá zatím v tom, aby pomohlo obyvatelům jihovýchodu, pomohlo především se bránit, vytvořit vlastní dobrovolnickou armádu. Začalo hromadné hlášení se dobrovolníků a existuje naděje, že v dané chvíli nebude nasazení ruských vojsk nevyhnutelné.

Je to podle vás v tuto chvíli tak, že na Ukrajině už běží občanská válka? A je možné ten konflikt ještě zastavit, nebo si myslíte, že se naopak může rozrůst mnohem dál?

Občanskou válku na Ukrajině rozpoutaly Spojené státy - je to jejich technologie, je to výsledek dlouholeté ničivé práce. EU v této situaci vystupuje jako vazal USA, který pomáhá, pravda ne příliš ochotně, protože nevyhnutelnost vtahování Evropy do této války si politici hlavních zemí EU, na rozdíl od českých a slovenských, zřetelně uvědomují. Stejně jako následky takové války pro Evropu a svět.

Konflikt se pokouší zastavit Rusko, pomáhá mu v tom Čína. Pomáhá čím dál víc a víc rozumně uvažujících evropských politiků, protože jediná strana, která v takovémto případě vyhraje, jsou Spojené státy - stejně jako to bylo v případě všech válek posledních let - v Jugoslávii, Iráku, Libyi, Egyptě, Sýrii, kde zahynuly miliony lidí a USA se obohatily, jako to bylo v případě dvou světových válek.

Reakce českých a slovenských politiků u mě vyvolávají překvapení - všichni se radují z toho, že banditi podpálili dům jejich sousedovi a nechápou, že oheň se brzy dostane také na jejich domy. A oni, jak tomu už nejednou v historii bylo, se v konečném důsledku vrhnou hledat ochranu k Rusku, po kterém dnes tak zuřivě plivou.

Je to geopolitický idiotismus, zkombinovaný s extrémním cynismem, je to přímá podpora vojenských zločinů, které se vykonávají na Ukrajině dnes za jejich podpůrných výkřiků.

Vyjádřím se maximálně otevřeně - takováto reakce českých a slovenských politiků zpochybňuje budoucnost Česka a Slovenska jako států přitom v nejbližší budoucnosti.

Protože jedním z hlavních geopolitických cílů války na Ukrajině je snaha USA odstřihnout Evropu od zdrojů plynu a ropy z Ruska a definitivně dostat Evropu na kolena, donutit ji kupovat to samé za dvojnásobnou cenu rovnou z Ameriky. Jakmile bude tento cíl dosažen, země východní Evropy, Česko a Slovensko budou postiženy jako první, budou jako Bulhaři v současnosti celé svoje platy dávat na to, aby nezmrzli ve vlastním domě, průmysl bude mít obrovské ztráty, ceny energií prudce stoupnou, a proto je tu nutné očekávat velké sociální otřesy. Ty, které mohou zase potlačovat fašisté, a ne nevyhnutelně místní.

Německý list Bild am Sonntag s odvoláním na zpravodajské zdroje z úřadu německé kancléřky přišel s tvrzením, že na Ukrajině bojují čtyři stovky amerických žoldnéřů. Věříte tomu? Je to pravděpodobné? Není to přece jen tak, že takovou věc je snadné odhalit a bylo by tedy riskantní takové jednotky nasazovat?

Je to bezesporu tak, že i na straně amerických žoldnéřů jsou ztráty v počtu desítek zabitých. Ale většina žoldnéřů jsou Ukrajinci, najatí zabíjet za americké peníze - zdůrazňuji - zabíjet, jako v Oděse, a ne bojovat. Druhá věc je to, že tito ozbrojení bandité nejsou a nikdy nebudou vojenskou silou, jejich role je rozpoutat krvavou orgii teroru a vyprovokovat Rusko.

Na Ukrajině USA zatím ničím neriskují. Riziko, přitom stále větší, se týká Ruska a Evropy, které chce proti sobě poštvat v nové světové válce.

Nad následující otázkou jsme se zamýšleli již v některém z minulých rozhovorů. Nicméně nyní je taková otázka možná na místě více než kdy jindy. Hrozí reálně, že potenciální válka může překročit i hranice Ukrajiny?

Správnější je říct, že tato válka se v žádném případě neomezí na Ukrajinu a Rusko. USA mají jiné plány.

Na Ukrajině začíná velká evropská válka, kterou dokážou zastavit jen Spojené státy a Rusko. Přičemž Rusko ji zastavit velmi chce a USA ji velmi chce rozpoutat.

Ohrožena je nyní celá východní Evropa, protože USA tu chtějí umístit svá vojska, raketové základny a přeměnit tak území východní Evropy na cíle pro odvetný úder.

To je nejbližší budoucnost i Česka a Slovenska a zřejmě tam i tam jsou lidé, kteří to chápou, ale mlčí. A tak zrazují svoje národy.

Je podle vás některá ze stran, ať už Rusko, nebo Západ, ochotná jít do otevřeného válečného konfliktu? Řada analytiků se této představě směje a říká, že Západ je s Ruskem natolik provázaný i ekonomicky, že vojenská konfrontace je nesmysl.

Zopakuji, cílem je válka Evropy s Ruskem. Analytici se můžou dál smát, jako se smáli před dvěma světovými válkami, dokud jim na hlavy nezačaly padat bomby. Je třeba jen trochu poznat historii, i tehdy zněly tyto argumenty: Jaká válka, je to přeci nevýhodné! Ale pro koho! Opakuje se stejný geopolitický idiotismus evropských politických elit, který dokazuje, že dějiny nikoho nic nenaučily. Nebo téměř nikoho.

A pravda zní následovně - Amerika jako pokus o nové globální impérium potřebuje existenčně velkou válku, jen s pomocí velké války Amerika dokáže vyřešit svoje problémy, jiné řešení nehledá a nebude hledat. Zatímco Evropa, Rusko a Čína existenčně potřebují mír, hledají cesty, jak mír zachovat. A otázka zní velmi jednoduše: Koho vůle bude silnější.

Amerika může být zastavena jen hrozbou jejího vlastního zničení, hrozbou závažnou a reálnou, Rusko a Čína tuto hrozbu dokážou vytvořit. To je celá geopolitika současnosti v kostce.


Kdo je Sergej Chelemendik:

Ruský spisovatel a bývalý poslanec slovenské Národní rady, dnes žijící na Slovensku. Nyní působí jako publicista, vydavatel, politický analytik a autor dokumentárních filmů. V Rusku jsou jeho nejznámějšími romány Sebevrazi, Povodeň či Přepadová skupina. Ve slovenštině vydal například sborník svých esejí pod názvem Slovenské Kosovo - válka v Evropě.www.parlamentnilisty.cz

Proč se Putin smál sankcím USA.

25. května 2014 v 18:11 | M.C |  CO PÍŠOU JINDE.

Proč se Putin smál sankcím USA. Západní politici ostrouhají mrkvičku

Ilustrace

Bylo to na spadnutí; Vladimír Putin má řadu let v Číně spolehlivého partnera, od Rady bezpečnosti OSN, až po nové sdružení, jehož tvoří nejsilnější a nejbohatší státy Východu. Spojily se v bezkonkurenční společenství BRICS, proti němuž je EU jen vzdálená chudá příbuzná. Putin podepsal v Číně rekordní počet smluv a dohod, byť ho čeští závistivci považují za ženicha, co neví, jestli mu nevěsta před oltářem řekne své ano.

Západní politici se svými zlostnými sankcemi tak "ostrouhají mrkvičku". Podpisem dohody o masivních dodávkách ruského plynu Číně se totiž jejich časté pohrůžky energetickým bojkotem Ruska, který by měl být citelným obchodním trestem za politiku Kremlu v ukrajinské krizi, změní jen v další prázdná slova. Putin podepíše v Šanghaji na třicet dohod, když další tucet se ještě projednává. Rekord. Navíc se bude budovat dopravní koridor mezi Ruskem a Čínou přes Kerčský průliv až na Krym. Čína chce na poloostrově vybudovat i přístav a ekonomickou zónu, čímž vznikne nová Hedvábná stezka. Cena za tisíc kubíků plynu pro Čínu je evropská - 350 dolarů. A přes 50 procent ruského exportu tvoří ropa.

Pro ty, kteří nedrželi Rusku palce, špatná zpráva; Gazprom chce za surovinu zhruba o pětinu více, než za kolik ji Čína dostává z Turkmenistánu. Moskva požaduje, aby jí Čína zaplatila 25 miliard dolarů (zhruba půl bilionu Kč) předem; Rusko totiž musí kvůli vyššímu vývozu vybudovat obří plynovod ze Sibiře, který bude stát v přepočtu bilion korun. Obojí bude realizováno s možnými, leč ne zásadními korekcemi. Přání nezdaru "zlatého grálu" bylo jen otcem myšlenky českých psychopatů. Čínský president Si Ťin-pching předvedl, jak moc si cení vztahů s Putinem tím, že čínský vůdce svou první zahraniční návštěvou loni poctil Rusko.

Poté se zúčastnil zahájení Zimní Olympiády v Soči. Mnozí Západní vůdci na tyto Hry nejeli kvůli kritice ruské historie lidských práv. Naopak, když Putin a Sio spolu 4. března telefonovali o Ukrajině, tak Kreml řekl, že postoje byly "blízké." Silná aliance bude vyhovovat oběma zemím jako protiváha ke Spojeným státům. Aliance bude pouhým rozšířením současných trendů úzkých bilaterálních vztahů nejen v infrastrukturách a v investicích, ale i ve vojenských dodávkách: Čína už letos předběhla Německo jako největší nákupčí ruské ropy díky zajištění dohod Rosněftem, který navýší dodávky ropy na východ přes Východní sibiřsko-pacifický ropovod a další procházející Kazachstánem.

Celý článek


Zrušte ministerstvo pro lidská práva.

25. května 2014 v 18:02 | M.C |  CO PÍŠOU JINDE.

Zrušte ministerstvo pro lidská práva. Akce D.O.S.T. píše premiérovi


Ilustrace

Bohuslav Sobotka předseda vlády

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás jako občané, jimž leží na srdci otázky veřejného života, abychom Vám, jako předsedovi vlády, sdělili své odůvodněné pochybnosti o smyslu existence a prospěšnosti působení před rokem ustaveného Ministerstva pro lidská práva a rovné příležitosti.

Respekt k základním právům a svobodám člověka je jistě nespornou pozitivní hodnotou západní civilizace, právem zakotvenou v konstitutivních dokumentech vyspělých států. V posledních letech jsme však svědky nešťastného vývoje, kdy nejrůznější skupiny prezentují své dílčí zájmy jako nová "lidská práva" a vynucují si právní uznání nároku (!) na ně (a to často na úkor skutečných práv a svobod jiných občanů). Závisí jen na síle mediálních kampaní, zda, kdy a který zájem bude za "lidské právo" vyhlášen.
Idea lidských práv se tak zcela oddělila od morálních a duchovních zdrojů, z nichž vzešla, i od konceptu občanských svobod, na němž byly vystavěny moderní státy, a stala se zástěrkou nehorázného, na polopravdách a manipulacích vybudovaného "lidskoprávního byznysu".

Z propagace, prosazování či obhajoby nových "lidských práv" dlouhodobě profitují široce rozvinuté sítě soukromých i veřejných institucí. Ty využívají sofistikované metody čerpání veřejných prostředků (v podobě nejrůznějších grantů a dotací), sdílejí společnou "ideologii" (se svéráznými dogmaty a slovníkem), vzájemně si dodávají legitimitu a co je neméně závažné, nepřipouštějí jakékoli racionální zpochybnění popsaného vývoje.
Tento "human-rightismus" bohužel před časem zasáhl i českou legislativu (v podobě tzv. antidiskriminačního zákona) i agendu a podobu státních institucí České republiky. Vyvrcholením tohoto procesu je zřízení samostatného "lidskoprávního" ministerstva.

Základní lidská a občanská práva v České republice garantovaná Ústavou se promítají do tvorby jednotlivých zákonů a prolínají všemi odvětvími veřejného života, není proto zřejmé, jakou agendou by se toto ministerstvo mělo zabývat. Za dané situace hrozí, že poslouží jako beranidlo, jež s aureolou vládní autority otevře českou společnost akceptaci nových "lidských práv" a s nimi spojených sociokulturních změn, po nichž ve skutečnosti neexistuje žádná relevantní poptávka. Takovému "poslání" nasvědčovaly již kroky představitelů někdejšího vládního Úřadu pro lidská práva (Džamila Stehlíková, Michael Kocáb) i nedávno avizované kroky prvního "lidskoprávního ministra" Jiřího Dientsbiera v otázce uzákonění práva homosexuálních párů na adopci dětí.

Jsme přesvědčeni, že občané České republiky existenci takového ministerstva nepotřebují a že prostředky na něj vynaložené by se měly investovat vhodněji. Jsme rovněž přesvědčeni, že zřízení uvedeného ministerstva je spjato s výše popsanou ideologií (a praxí) "human-rightismu", neodráží potřebnou nadstranickost státních institucí a že se snadno může stát nástrojem perzekuce jinak smýšlejících občanů.

Proto Vás žádáme, abyste náš postoj podpořil a spolu se svými vládními kolegy podnikl patřičné kroky ke zrušení Ministerstva pro lidská práva a rovné příležitosti.

Současně iniciujeme petici občanů, kteří se k naší výzvě připojí.


V Praze dne 19. května 2014


Michal Semín, předseda Akce D.O.S.T.

Petr Bahník, místopředseda Akce D.O.S.T.Proč je náš stát ekonomicky nenažraný?

25. května 2014 v 9:11 | http://gov.blog.cz |  CO PÍŠOU JINDE.

Proč je náš stát ekonomicky nenažraný?

Protože státní zaměstnanci jsou většinou sobečtí parazité, co na nás ekonomicky parazitují, chtějte od klíštěte, aby vám sálo méně krve? Jak vlastně zločinecká organizace, s názvem centrální stát, vzniká a jak to potom funguje?

Vše zde vzniká díky příčině, která je buď známá, nebo zatím není ještě známá, ale je skrytá do té doby, než ji časem jednou najdeme. Příčinou vzniku státu je to, že zločince nebavilo provozovat zločin uboze amatérsky, a tak se z nich stali profesionální státní zločinci, tak jako se stávají profesionálové z; řidičů, fotografů, učitelů, lékařů, obchodníků, instalatérů, prostitutek, atd.

Co jsou to války mezi státy, to vládnoucí zločinci se snaží si zvětšit teritorium násilím, něco jako když drogová mafie se snaží získat více drogového teritoria, na nějakém bohatém území, pomocí vražd a vydírání. Jestliže nám vládnou státní zločinci, proč je státní policie, nezavře do vězení za jejich zločiny? Policie je placená státem a ovládaná státem tedy je v pozici sluhy, kdy musí otrocky sloužit státním zločincům, a chránit je aby se jim něco zlého náhodou nestalo.

Vše probíhalo ve vlnách, nejprve zde byl lovec divoké zvěře, potom se z lovce stal voják nebo soukromý podnikatel, nakonec se z vojáků a podnikatelů stali státní zaměstnanci, jde o; prezidenta, předsedy, senátory, poslance, byrokraty, atd. Prostě se nám obrazně státní parazité přemnožili, a sežrali nám všechny peníze a tak máme dluhy.

Co je to politika?

25. května 2014 v 8:48 | http://gov.blog.cz/ |  CO PÍŠOU JINDE.

Zrušení politiky

Prostě se musí začít škrtat zbytečné výdaje, a politici jsou zde zbyteční, protože je mohou nahradit snadno byrokraté, ve svojí podstatě, stejně dneska politici fungují už jenom jako byrokraté, a vůbec zde už nejsou politici jako ideologický a ekonomický systém, který by se snažil ubožákům zajistit lepší budoucnost.

Co je to politika? Politika je svatá ideologie, která tvrdí, že díky ní, se bude v budoucnosti mít lépe ten, kdo věří správné politické straně, a tak i vstoupil do správné strany, která v budoucnosti získá moc a bohatství, tím se liší od církve v tom, že církev tvrdí, že po smrti bude se mít věřící lépe, než ten co je nevěřící. Sliby jsou past pro naivní ubožáky, lépe se má zde jenom ten kdo je v něčem první jako; papež, král, šlechtic, císař, ředitel, prezident, předseda, generál, diplomat, celebrita, atd.

Vše je o kontrole, kdy ti co jsou v něčem první, mohou kontrolovat ty, co nejsou první, a rozhodovat sobecky o nich bez nich. Není zde správná politická strana, správné náboženství, správné podnikání, atd. vše je v pohybu podle situace, a to co je dneska první, to zítra už první být nemusí.

Mnohé se sice opevňuje v pozici prvního, aby zde mohlo dlouho parazitovat, protože je to první, ale každé opevnění, je jednou nepřáteli zničeno, a rozbořeno. Politici se opevnili ve vládě a lid by se měl konečně pokusit toto opevnění dobýt, a politiky z něj vyhnat, aby oni konečně poznali, jaké je to být ubohým bezdomovcem.

Cikánská komunita je nástrojem v rukou aparátčíků

25. května 2014 v 7:57 | Willibald Brettschneider |  ARCHIV

Cikánská komunita je nástrojem v rukou aparátčíků

3. září 2011 v 17:24 | Willibald Brettschneider

Poslední dobou se znenadání objevují články o kriminalitě cikánů. Zejména se píše o severu Čech. Slohový styl článků dává znát, jakoby se jednalo o mimořádné události, dříve nevídané. Nikoliv. Cikánská kriminalita zde byla od té doby, co zde cikáni jsou. Kdysi jsem vyslovil názor, že cikánská komunita je nástrojem v rukou aparátčíků, kteří jsou připraveni jej kdykoliv použít proti nespokojenému obyvatelstvu. Nemusí se hned střílet, nebo házet oheň. Stačí rozvířit proticikánskou kampaň uvedením srdceryvného článku o nějaké události, zároveň připomenout několik dřívějších a není dokonalejšího odpoutání pozornosti obyvatelstva od věcí veřejných a aparátčíci si mnou ruce jak se jim podařilo "nasměrovat stádo tím správným směrem". Politici. Tam hledejte příčinu, nikoliv ve Varnsdorfu, Janově, Chánově, nebo v chování cikánů. Havel kdysi na adresu cikánů řekl: "Oni nejsou zlí, oni jsou jenom jiní". Jako vždy, zase lhal.

Cikáni jsou stejní lidé, jako ostatní na Zemi. Skutečnost, že se chovají tak, jak se chovají, nespočívá v nich samotných, ale v naší degenerující a nemocné společnosti. Společnosti, jejíž aparátčíci cikánskou otázku neřešili, ale využívali pro svůj osobní a politický prospěch na úkor ostatního obyvatelstva, na úkor budoucnosti a která jim po dvaceti letech nicnedělání začíná přerůstat přes hlavu. Jedinou cestou, kdy už cikánská otázka nabývá oludných rozměrů, se jim nyní jeví rozeštvat Čechy a cikány mezi sebou a vzniknuvší nepokoje a násilí svést na všelijaké ty extrémisty, fašisty, neonacisty, holé lebky a bůhví na koho ještě, jen aby oni, ti hlavní viníci, si mohli umýt ruce. Kde byl Lukáš Kohout před pěti, deseti, či patnácti lety a co udělal, nebo se pokusil udělat k vyřešení cikánské otázky. Nic. Jen využil současné situace a svolal demonstraci, která stejně nic nevyřeší, ale hodně se o ní napíše, aby se více ovlivnilo veřejné mínění vůči cikánům. Tady se Lukáš Kohout jeví jako špicl a nasazený agent. Proč by se najednou, zničeho nic tak vehementně angažoval? Co z toho má? Nebo bude mít?

Společnost je nemocná a degeneruje. A cikáni toho jen využívají. Proč by nekradli a nepřepadávali, když vědí, že tresty jsou minimální?Proč by si nešli na sociálku pro podporu, když ji bez problému dostanou? Proč by se nemnožili jako krysy, když na každé dítě dostanou slušné peníze? Proč by tedy chodili do práce, když jim úřad práce vyplácí slušnou podporu už několik generací a nakonec jim sociálka vyměří důchod z celostátního průměru. Důchod, na který jiný, který celý život pracoval nikdy nedosáhne? Cikáni jsou všeobecně označováni za nepřizpůsobivé. Není to pravda. Málokdo se umí tak rychle a tak snadno přizpůsobit daným podmínkám jako cikáni. Pokud cikán zjistí, že tam, kde se zrovna nachází nemá vhodné podmínky k životu, velice rychle změní místo. Zkuste najít cikány na Čukotce, na Špicberkách, v Patagonii v Andách, nebo dokonce v Nepálu. Nenajdete je tam, protože tam nemají podmínky ke svému způsobu života. A přitom i tam žijí lidé po staletí. A tak se cikán toulá světem, až přijde do Čech. A ejhle!!! Je tu teplo, voda, byty tu dávaj zadarmo, peněz je dost, jen nebýt líný si pro ně zajít na sociálku...No, co jim tady chybí?? Proč nežije cikán v Africe? Afrika je poměrně zaostalý kontinent, tam ještě neznají sociálku a za ukradenou slepici hned a bez řečí řežou ruce a nohy. Za ukradenou krávu vybíjejí celé rodiny. Nebezpečné místo pro cikána. Ale tady v Evropě? Tady cikán zjistil, že společnost je nemocná, nemůže a neumí se bránit a tak jako klíště se přisál a tak se množí a saje. A stejně jako klíště nakazil společnost dalšími nemocemi. Jediné řešení cikánské otázky a to s konečnou platností spočívá ve změně životních podmínek.


Willibald Brettschneider | 3. září 2011 v 20:33
Tak se na to podívejte, jak aparátčíci informují. Ráno ve Varnsdorfu protestovalo třista lidí, v poledne jich bylo pětset a navečer jich je najednou tisíc. Tisícovka, to je dost na tak malé město. Podle informovanosti aparátčíkům poslušných novinářů a na základě zkušeností bych skutečný stav demonstrujících tipoval minimálně na pět tisíc. Varnsdorfští a všichni z okolí držte se, neustupujte, stůjte v pozoru a za svým. Jakéhokoliv řečníka z řad vlády či parlamentu uházejte argumenty nezadatelného práva právoplatných občanů státu. Pamatujte varnsdorfští!!! "Vy jste tady doma"!!!


Proč pracujeme v mizerných podmínkách?

24. května 2014 v 18:31 | Willibald Brettschneider |  ARCHIV
23. dubna 2011 v 13:32 | Willibald Brettschneider

Proč pracujeme v mizerných podmínkách?

Není jednoduššího vysvětlení. Ovšem, to se musím vrátit časem trochu zpátky. Půjdu až do doby první republiky. Tehdy se chlapec vyučil nějakému řemeslu, složil závěrečné zkoušky a stal se tovaryšem. Pokud byl schopný, i když mladý, snadno našel ve svém oboru uplatnění u nějaké firmy. Tím začal jeho existenční růst. Mnozí se vypracovali do té míry, že ve středním věku už měli vlastní firmu a brali do učení další mládence, jimž předávali svoje zkušenosti. Každý řemeslník chtěl býti ve svém oboru známý, samostatný, žádaný a společnosti užitečný.Někteří se nedoučili, neboť byli nejen neschopní, ale i líní, jako například Klement Gottwald(nedoučený truhlář). Zvláštní, že takovíto lidé se tak snadno dostávají k moci. Ale vrátím se k tématu.

Po roce 1948 a živelném překonávání stanovených norem, kdy maximální pracovní výkony se musely stávat běžnou normou, kdy se celostátně razilo heslo "Překonej sám sebe", Stachanova znali děti již v mateřských školkách, pětiletky se(papírově) plnily již za čtyři roky, tehdy započaly ony mizerné pracovní podmínky. Opakuji, započaly a nenápadně. Tyto podmínky spočívaly v používání stejných zastaralých strojů a zařízeních, zejména hygienických, ze kterých komunisté jenom těžili. Pak přijely tanky, přivezly konsolidaci a normalizaci, Vaska Bilaků napsal "Poučení z krizového vývoje" a jelo se dál. Pracovní podmínky se ale kupodivu začínaly zlepšovat. Na stavbách se začínala objevovat hygienická zařízení v souladu z tehdejšími normami, čili dělník se vracel z práce čistý a umytý. Na některých stavbách byly sprchy samozřejmostí.

Tehdy řemeslník dostal výkres, nebo projektovou dokumentaci a věděl, co má dělat. Strojař uměl z výkresu přečíst co se po něm chce, stavební dělník z projektové dokumentace ať to bylo v oboru elektro, instalatéři, topenáři, nebo zedníci, vždy dokázal vyčíst, co k provedení práce potřebuje, jak stanovit pracovní postup a jaký materiál. Po tancích přišla v podobě ryšavého a věčně ožralého divadelního kulisáka pravda a láska. Rozprodala a rozkradla republiku, přinesla nezaměstnanost a mizerné pracovní podmínky.

Pro přirovnání; Predátor ze západu napadne zvíře, rve z něj kusy masa a hltavě polyká z obavy, že každou chvíli přijdou hyeny a hyeny přišly. Okusují zbytky, ale opodál již čekají na svou příležitost supi, kteří oklovou maso až na kost. Na zbytek, kam se supi svými zobáky nedostanou, se vrhnou červi a hmyz. Zůstane holá, sluníčkem vybělená kostra. Ta kostra, to jsme my, Česká republika. Ale podle kostry se dá poznat zvíře ze kterého kostra pochází. Proč se to zvíře nechalo tak snadno ulovit? To ho jenom vábničkou zaujal ožralý ryšavý kulisák a předhodil jej onomu predátorovi, kterýž jej odměnil sklíčky a korálky. Ale koho to bude zajímat? A tak jako kostra bez masa je bezcenná, stejně tak je bezcenný člověk žijící ve státě, kde právo je jen bezvýznamný výraz ve slovníku. Proto ty mizerné pracovní podmínky.

Kdysi jsme byli státní útvar(živé) zvíře, dnes jsme jen ta kostra. Kostra, kolem které každý projde bez povšimnutí, mnohý ani neví z jakého zvířete ona kostra pochází a jen si pohrdavě odplivne, cože se to tu válí za smetí. A další smetí tam vysype. A stejně tak, jako se smetím s námi zacházejí naši vládní činitelé, komunální zastupitelé a zaměstnavatelé. Kdysi, asi tak před deseti lety, bylo naprosto normální, že zaměstnavatel, když své dělníky vyslal někam na práci, zajistil jim tam šatny, hygienická zařízení, popřípadě ubytování. Dnes nezajistí absolutně nic. "Chceš pro mě pracovat? Vydělávat mi peníze? Zvyšovat můj a mé rodiny osobní blahobyt? Tak drž hubu, pracuj, vydělávej pro mě peníze a já ti pak možná z toho mého zisku něco dám, abys mi tady nechcípnul hlady." Aby toto mohl kdokoliv a kdykoliv říct, je třeba rozbít a totálně zničit sebevědomí onoho řemeslníka. To znamená, že už mu nedám výkres, nebo projektovou dokumentaci, ale budu mu ukládat výkon práce po dílčích částech, každý den a denně a vždy jinému dělníkovi. Tímto systémem zadávání práce se docílí absolutní dezorientace, kdy ve skutečnosti žádný dělník neví co tvoří, jaký to má smysl a k čemu to bude sloužit.

Z toho vyplývá, že řemeslo nemá v dnešní době prakticky žádný význam. Dnešní zaškolený topenář umí pověsit radiátor, rozvést potrubí a připojit kotel, podle instrukcí, nikoliv podle znalostí.Ovšem nemá ani ponětí, co to je regulace a když se ho zeptáte na kalorimetrickou rovnici, kterou za režimu znal každý učeň prvním rokem, tak na vás kouká, jako na mimozemšťana. Tímto způsobem a s pomocí jeho zadlužeností se z něj stává peón, snadno ovladatelný a v zájmu zachování vlastní existence schopný snášet jakékoliv pracovní podmínky. I ty nejhorší. On ještě nepochopil, že je lepší zemřít se zbraní v ruce, než žít na kolenou.

Kdekdo, kde jaké s.r.o. vás naprosto beztrestrestně okrade, bude okrádat i vaše děti, vnoučata, rozbíjet a zastrašovat vaše rodiny a to jenom proto, že oni sami mají z vás strach. Sami se začínají bát svých zločinů, kterých se dopustili za posledních dvacet let.Mají větší strach z vás, než vy z nich. Jsou to oni, kdo se bojí o nakradené majetky. Znáte někdo způsob, jak obnovit republiku? Šlo by to, ale to by jste museli znát způsob, jak z kostry opět obnovit zvíře.

Čeští spotřebitelé jsou prý pokusnými králíky...

24. května 2014 v 10:37 | M.C

Čeští spotřebitelé jsou prý pokusnými králíky a americká vláda si mne ruce. Konspirátoři odhalují děsivé hrozby zmutovaných potravin


I když ne každý je zastáncem různých konspiračních teorií, jedna z nich, kterou mnozí do této kategorie řadí, se stává i otevřeným politickým tématem. Jde o geneticky modifikované organismy, takzvané organismy označované zkratkou GMO. Podle jedněch to je totiž spása hladovějícího lidstva, podle druhých ekologická pohroma, jejíž důsledky zatím ani nedokážeme dohlédnout.

"Mě osobně na GM potravinách děsí, že nejsou dostatečně validní dlouhodobé studie o jejich vlivu na lidské zdraví. Historie nás učí, že stejnou chybu udělal svět, když používal insekticid DDT bez dostatečných informacích o jeho účincích, když dopustil kontaminaci životního prostředí polychromovanými bifenyly," uvedl před časem na toto téma lídr kandidátky Věcí veřejných do Evropského parlamentu Radek John. Nutno dodat, že i jemu se toto téma zalíbilo a hojně jej používal v předvolebních vystoupeních.

Celý článek


V průměru jeden milión exekucí ročně

23. května 2014 v 21:48 | M.C

V průměru jeden milión exekucí ročně

Napsal uživatel Tomáš Frček
tyjá
To je oficiální statistika od roku 2009, tudíž to na začátku roku 2014 dělá cca 6 miliónů. Exekuční komora se chlubí, že

v loňském roce bylo exekucí pouze 736 000 a tedy dochází k poklesu exekucí. Ovšem záměrně zamlčují logiku, že při šesti miliónech exekucí na sedm a půl miliónu dospělých obyvatel ČR začíná přirozený roční pokles. I při poklesu exekucí bude již v roce 2015 připadat jedna exekuce na jednoho dospělého Čecha.

Co já s tím, říká si ta druhá polovina národa, které se ještě exekuce nedotkla. Proč polovina národa? Stačí jedna exekuce v rodině a rodina je postupně zlikvidována, protože z exekučního minima nelze platit obydlí, stravu, ošacení, náklady na studium jednotlivce natož rodiny.

Už jen fakt, že v 21. Století je již polovina národa likvidována exekuční genocidou by mělo tu druhou polovinu minimálně vážně znepokojovat. Exekuovaní přestávají oficiálně pracovat a přesouvají se do šedé ekonomiky, tak aby přežily, tak aby většina jejich vydřených příjmů neskončila na kontech exekutorů v daňových rájích. V průměru dva tisíce lidí genocidu psychicky neunese a spáchá sebevraždu, to je od roku 2009 už cca 10 000 lidí. Pokud ještě dál čtete, chvilku to přerušte a uvědomte si, že to není správa o stavu protektorátu z dob roků 1939 až 1945, ale fakta o současnosti.

V takovém rozsahu se opravdu jedná o naplnění skutkové podstaty § Genocidium trestního zákoníku. O tom jsem psal v Exilových novinám mnohokrát a zásadně to souvisí s tím, že ČR je novodobou kolonií.

Vracím se tedy opět k otázce, co s tím má co do činění ten, který exekuci nemá? V tak rozsáhlém exekučním teroru je významně likvidována ekonomika země, zvyšují se sociální výdaje státu a již před několika lety se spustil dominový efekt ekonomického pádu. Z vlastních zkušeností znám živnostníky, kteří se mi před rokem smáli, že má firma nevydělává na své režie, no a letos už jsou ubytováni pod mosty. Ekonomiku samozřejmě hlavně zlikvidovalo zaprodání republiky cizímu kapitálu, bankám, korporacím, rozkradení velkou privatizací a to i přírodního bohatství země, jako je uhlí, minerální vody i plyn. Státní rozpočet vysávají tisíce trafik, současná vláda v tom pokračuje zvesela, včera potvrdila zvýšení platu GŘ drah na 200 000 měsíčně. Ekonomiku ničí vysoká daňová zátěž obyvatel a také dvojnásobně předražené potraviny…. I tak významným podílem pádu republiky bude právě exekuční genocida.

Nebuďte úzkoprsí v myšlení, ono se Vás to týká, pokud ovšem nejste členem exekuční mafie, kterou tvoří prezident republiky, vláda a parlament ČR, justice, právníci a "pracovníci" soukromých inkasních agentur EXEKUTORŮ. Vše poté podporuje zrůdný zhluk zákonů a ignorace, dezinformace plošných médií.

Exekuovaného po nějakém roce poznáte, vypadá jako obyvatel koncentračního tábora, pokud ovšem neměl to štěstí chytit se v šedé ekonomice, pak žije v cizím bytě či domě, jezdí cizím autem a bydlí na druhém konci republiky, stal se NEVYDITELNÝM, je jich asi tak milión !

To je asi vše z pohledu ekonomického. Z pohledu lidského je genocida nejhorším zločinem, populace se zde nenápadně doplňuje cizinci. Víte jak trpí důchodci v dluhových pastích? Jak trpí děti a manželky exekuovaných, když nemají na jídlo? Exekuční mafie cíleně utahuje dluhové pasti a legálně vyhlazuje národ. Od roku 2009 žádný politik nehnul proti této pohromě ani prstem, asi by s ním kolonizátoři předpažili.
Srandičky - Vysmátý Putin s Medveděvem

23. května 2014 v 20:10 | M.C |  CO PÍŠOU JINDE.

Vysmátý Putin s Medveděvem a vystrašený ukrajinský prezident Turčinov.


Autor: Redakce
Ilustrace


V hlavní roli ruský prezident Vladimir Putin, ruský premiér Medveděv a samozvaný ukrajinský prezident Oleksandr Turčinov. Podívejte se na následující obrázek :-)

Celý článek


foto>> http://fishki.net/**********************************************************************************************************************************************

toto už sranda není :- )

Rusko s Čínou nakonec podepisují historický $400 miliardový "Svatý grál" plynových dohodVčera, když po prvním dnu Putinovy návštěvy Číně tyto dvě země neoznámily dokončení onoho dlouho očekávaného "svatého grálu" plynových dohod, se vyrojila trocha obav a úděs, že se to snad zaseklo na dohadovačkách o ceny. Nezaseklo: před chvílí ruský Gazprom a čínský CNPC oznámily, že po desetiletí vyjednávání tyto dva národy podepíší 30 letý kontrakt v hodnotě asi $400 miliard. A spolu s tím, jak Západ dělá vše proto to, aby si Rusko odcizil, tak jej vhání do čínské náruče, takže tohle je pouze začátek toho, co bude daleko užším komerčním (i politickým) souručenstvím mezi Čínou a Ruskem.


Celý článek


Wilders v Bruselu vystřihl z EU-vlajky hvězdu a odvezl ji do Holandska.

23. května 2014 v 20:02 | M.C |  ZAHRANIČÍ

Wilders v Bruselu vystřihl z EU-vlajky hvězdu a odvezl ji do Holandska. Čau!


Autor: bj
Ilustrace


Na happeningu včera v Bruselu za přítomnosti novinářů předseda holandské EU-opoziční Strany za svobodu Geert Wilders vystřihl z unijní vlajky jednu hvězdu, a odvezl ji symbolicky do Holandska. Prohlásil při tom, že to ostentativně činí u Evropského parlamentu, aby dal eurokratům jasně na srozumněnou, že Nizozemí si přeje co nejrychleji vystoupit EU. Nazdar!

zdroj: >> ZDE <<


Unie nás před justiční mafií nezachrání,

23. května 2014 v 19:53 | M.C |  CO PÍŠOU JINDE.

Unie nás před justiční mafií nezachrání, Unie jí potřebuje!

Zobrazit celý článek
Dovolil bych si doplnit výborný článek pana Františka Hučka: "Alimenty - Nástroj likvidace rodin a mužů". Jedná se totiž o velice rozsáhlé téma s dalekosáhlým vlivem na stupeň ovládání společnosti. Hlavní roli v této pasti hraje justice.

Celý článek


Co se to děje?

19. května 2014 v 22:23 | M.C |  CO PÍŠOU JINDE.
  • Policisté a hasiči padají do osobního bankrotu. Kvůli Nečasově vládě

    Policisté a hasiči padají do osobního bankrotu. Kvůli Nečasově vládě


    Když v roce 2011 vláda Petra Nečase snižovala platy policistům o deset procent, tvrdila, že je to dočasně. Dosud se jim ale vrátila pouze dvě procenta, špatně jsou na tom také hasiči. Skoro polovina policistů a hasičů tak ži...

    Celý článek