Obydlí je nedotknutelné

31. května 2014 v 22:30 | M.C |  CO PÍŠOU JINDE.

Obydlí je nedotknutelnéNapsal uživatel Tomáš Frček

oh

Víte jak je to s Vašimi právy a zákony, které je ochraňují? Ústavní zákony jsou nad ostatními zákony. Ústavní zákon je nejvyšší právní normou, a pokud je nižší právní norma, tedy zákon či vyhláška v rozporu s ústavním zákonem, má pravdu ústavní zákon. Přesto je ústavní zákon " Listina základních práv a svobod " porušována soudní mocí ČR. Listina totiž řeší obydlí a to v čl. 12

Čl.12

(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.

(2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.

(3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.

Podle tohoto znění zákon řeší pouze možnost vstupu do obydlí, nikoli jeho zabavení. Vzhledem k právům vlastnickým - nejsou hájena nejvyšším zákonem práva vlastníků obydlí či zástavních práv na obydlí. Je to prosté, pokud máte obydlí je toto nedotknutelné. Pokud by bylo dotknutelné, bylo by to v článku 12 jasně napsáno. Ani zvyklost, judikatůra soudů nemůže překrucovat ústavní zákon ač je to absolutní praxí. Jestliže tedy banka vytvořila při podpisu hypotéky zástavní právo na vašem obydlí, učinila tak v rozporu s čl.12 Listiny, jelikož i při neplnění závazku je obydlí nedotknutelné, a tak to zůstane, dokud zákonodárci znění Listiny nezmění. Pouze zákonodárci mohou Listinu přetvořit. Osobně si myslí že Ústavní zákon je tak závažný, že změny v něm může odsouhlasit pouze celý národ a to v referendu.

Státní orgány, které vyhánějí obyvatele z jakýchkoli důvodů z obydlí konají proti Listině !!! a listina též pamatuje na obranu práv v čl. 23

Čl.23

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Závěrem mého bádání selským rozumem, dle čl.12 je lidské obydlí nedotknutelné, toto své právo můžete uplatňovat odporem dle čl. 23. Ústavní zákony můsí být srozumitelné každé svéprávné osobě České republiky. Právní výklady či judikatůry jsou zde nepřípustné, Ústavní zákony nelze vykládat mnohoznačně, tak jak je to praxí u nižších právních norem.

Nižší právní normy jsou běžně s Ústavním zákonem ( Listinou ) v rozporu. Listina čl.8 odst. 2) druhá věta - NIKDO NESMÍ BÝT ZBAVEN SVOBODY POUZE PRO NESCHOPNOST DOSTÁT SMLUVNÍMU ZÁVAZKU, přitom je v trestním zákoníku § předlužení, podle kterého se díky zadluženosti dostanete do basy !!!

Bohužel i do Listiny bylo vpašováno mnoho nesmyslů. Už v čl.12 odst.3) smí cizí osoba vstoupit do vašeho obydlí PRO OCHRANU PRÁV DRUHÝCH, tedy třeba věřitelů. Poté ovšem nemáte právo na majetek čl. 11 KAŽDÝ MÁ PRÁVO VLASTNIT MAJETEK, protože Ván ho exekutor odnese.

Tak se postavíme na odpor, když nám to Ústavní zákon umožňuje nebo si počkáme na podzim, kdy bude ta velká oslava - 7,5 miliónu exekucí na 7,5 miliónu dospělých obyvatel ČR.
Vyšší princip mravníNenápadně, potichoučku, polehoučku a pečlivě, jako pracovití mravenečci vytvořili vládnoucí politici právní systém, podle kterého se po roce 2008 rozpoutala exekuční genocida. Tento právní systém záměrně špatných ústavních zákonů, které nehájí základní práva obyvatel na život, zdraví, majetek a obydlí, špatný trestní zákoník, který řádně nepotírá lichvu, špatný občanský soudní řád, který nařizuje posílat dlužníky do exekucí aniž by přihlédnul k okolnostem neplnění dluhu, včetně zásady, že na dluhu nese stejnou odpovědnost dlužník i věřitel, občanský zákoník, který dovoluje účtování pokut z prodlení, i když dlužník nesplácí pravidelně právě kvůli krizi, privatizace státní moci zákonem o exekutorech atd. atd. dal vzniknout exekuční mafii. Exekuce jsou nutné, ale v případě dořešení trestné činnosti a na to stačí několik státních exekutorů. Ostatních 6,5 miliónu exekucí, které byly na národ navaleny od roku 2009 ( na 7,5 miliónu dospělých obyvatel ) je uměle vytvořený kšeft tisíciletí. Každý měsíc přibývá sto tisíc nových exekucí. Každý kdo je v dluhové pasti díky špatné ekonomice republiky, přesněji díky špatné správě země vládami ČR a má i tak snahu lichvářské závazky alespoň částečně splácet, není podle zdravého rozumu exekuovatelný !!!

( Vedu debatu s právníkem, člověkem, který nikdy nenesl riziko stát na vlastní noze. Říká mi, vy živnostníci jste měli počítat s tím, že může přijít 2. světová krize a neměli jste začít podnikat. Takže si vlastně můžeme za těch 6 500 000 exekucí sami. Vlastně jsme měli vzít v roce 1989 klacky, a tu slavnou "sametovou revoluci" utopit v krvi. Právní říká, stát za to nemůže, že nyní nestačíte splácet hypotéky, leasingi, úvěry, kontokorenty... já tvrdím, že pokud vláda vládne, dokáže též regulovat extrémní situaci a zastavit lichvu )

Exekuční mafie likviduje celé třídní skupiny, jakou jsou pracující či živnostníci, likviduje jiné skupiny obyvatel, jako jsou důchodci, tělesně postižení či matky samoživitelky. Tato mafie jim vytváří podmínky v kterých tito lidé umírají v důsledku špatné lékařské péče, stresů, chudoby, podvíživy a též hojně sebevraždou. Tyto třídy obyvatel v důsledku této genocidy neplodí potomstvo. To vše naplňuje skutkovou podstatu trestného činu genocidy a to i s vědomým, že trestní zákoník si exekuční mafie přetvořila k svému prospěchu.

Kdo tedy tvoří exekuční mafii? Tvoří ji ti co schvalují, podporují, netrestají a ti co vykonávají genocidu. Tedy vláda ČR, parlament ČR, justice, právní firmy, notáři, inkasní agentury, exekutoři, přisluhující policie a především objednavatelé - LICHVÁŘI - tedy veškeré banky, nebankovní poskytovatelé půjček, státní instituce atd. Dominuje GE - Maney bank, Raiffaisen BANK

Tím že exekuční mafie páchá genocidu, stala se tyranem. Z VYŠŠÍHO PRINCIPU MRAVNÍHO VRAŽDA NA TYRANU NENÍ ZLOČINEM.

Abych totálně nepohanil ústavní zákony, nejvyšší zákon, vedle ústavy, Listina základních práv a svobod:
Čl. 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny
( i tento paskvil, který je záměrně formulován jinak, než v demokratických ústavách, dává lidem právo se tyranovi postavit )


( Letos na jaře mi má dvaadevadesátiletá babička povídá, Tomáši to co se děje nyní se nedělo ani za protektorátu, pokud jsi nebyl přímo odbojář. Exekuční mafie je horší než gestapo )

Jen tak dál, VYSLEČTE LIDI DO NAHA A POTÉ JE ZTRESTEJTE ZA TO, ŽE JSOU NAZÍ. Na konci letošního roku bude 7,5 miliónu exekucí na 7,5 miliónu dospělých Čechů. To bude na exekutorské komoře oslava. Doufám, že TV Nova, Prima a ČT ( přisluhovači exekuční mafie ) nám z té oslavy zprostředkují přímý přenos.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Haluzak Haluzak | E-mail | 17. ledna 2016 v 15:22 | Reagovat

Ano, při snaze ochránit obydlí svých rodičů a jejich majetek. Podle právě výše uvedených ústavně zaručených práv, jsem pouze varoval že se hodlám bránit, bohužel kvůli ozbrojení policie, a mé bezbranosti jsem pouze varoval že v případě že se tady bude někdo dobývat, a posléze už to raději nenapíšu, jelikož jsem díky tomu skončil na 40h na CPZ s tím že pro mě přišlo asi 8 policajtů, hrozily mi 3 roky a to jsem defakto nic nespáchal nakonec k tomu všichni dospěli a nejspíš z toho nic nebudu mít, i kdyby  , tak mi už je to uprdele, v momentě kdy dojdu k závěru že bych měl nějaký průser z téhlé státní žumpy prostě zdrhnu, a to mi ještě zabavily komp.. ten řekli že by se mi měl vrátit do měsíce.. Naprosto to samé co píšete výše jsem si osobně vyzkoušel na nečisto a bohužel to dopadlo velmi zle, psycholožka mi řekla že ústava mi nic nezaručuje, ale písemě mi to nedala.. Přesto nemám jedinou psychickou vadu a jsem zcela normální i po 40h psychické extrémní zátěže na CPZ. Navíc pro mě na CPZ 3x přijeli zdravotnící... Ale i přesto, neuznávám že policajti plní úkoly mafie, a nectí ústavu, přesto ale té práce nezbytně nutné je nepoměrně více než těch úkolů pro mafii, zkrátka jsem strávil dva dny s policajty a detailně pozoroval jejich práci a prostě bez nich by tady byl do dvou dnů takový chaos že by nešlo vylézt ven... Každopádně ale policajti mají tu fyzickou sílu v rukou a jako jediní se mohou vzepřít těmto zločinům. Já jsem naprosto přesvědčený o tom že exekuce, a celé jak to vzniklo naprosto bezpochyby splňuje veškeré prvky zvlášť závažného organizovaného zločinu, vlasti zrady, a bůh ví čeho všeho, sice nejsem právník ale ani blbec, dokonce jedna psycholožka mi řekla že jsem velmi inteligentní. To bych sice neřekl ale mě hlavně neskutečně pomohlo a ujistilo to černé na bílém kde jsem naprosto normální psychicky zdravý, člověk neboť i já zapochyboval při odpovědích právníků, poraden, ombudsmanů a nikdo ani slovo o ústavě a jejím hrubým porušování které je neuvěřïtelné, a ještě tou nejabsurdnější věcí a totálním paradoxem, je že když exekutoři porušují mafiani ve vládě, ústavu, budiž to chápu, ale že ústavu i samy oběti ignorují, nad tím fakt zůstává rozum stát... Teorie, kterými si dovedu vysvětlit, tu apatii lidí vůči právům a tu poslušnost a žádný odpor, co s něma televize udělala ? To je tam opůl osmé hypnotizují ? Nebo jim tady někdo všem ovládá mozek na dálku ?? NEbo vysvětlete mi někdo co se to tu doprdele děje ! ? Proč nezruší ústavu ? Zrušte ji a neceknu ani slovo, a rovnou se zbalím a papá... Policajti naštěstí nikdo mi neřekl nic proti, hned první výslech mi policajt řekl že mám v podstatě pravdu.. TEnto můj příběh teprve hodlám sepsat, a zveřejnit, věřím tomu že to bude trhák, navíc naprosto popravdě což odpřísáhnu i u božího soudu, navíc všechno mám papírově podloženo, jsem naprosto nevinný tak jako je naprosto nevinný ten chudák, taky inteligentní člověk který ju u mě největší hrdina, jen kdyby nedostal 18 let, a kdyby nebyly davy tupců kteří ho odsuzují za to na co měl ústavně zaručené právo, ne prostě tady nemá smysl o čemkoli diskutovat, exekuce nemají existovat a jakýkoli argument je zcestný a pokud se bude kdokoli dobývat do soukromí celé rodiny a majitele bytu né dlužníka, bude to prostě vždy hrubým porušením ústavního zákona všech kdo v bytě bydlí, neexistuje aby pouze na základě jednoho dlužníka vlezl kdokoli do bytu kde bydlí další 3 lidé a majitel bytu není dlužník, je úplně jedno jesi tam má či nemá dlužník trvalé bydliště, dokonce si myslím že ikdyby to byl byt dlužníka, nedotknutelnost obydlí pokud ji správně chápu může být porušena pouze, budu li tady například vařit perník, nebo někomu tady ohrožovat život, rozhodně né z dluhu který vznikl nedopatřením. Což je drtivá většina. Tady je řešení jedno, seskupit alespoň 500lidí, kteří se budou aktivně svými těly podílet na ochraně majetku každého postiženého tím způsobem, že se chyti za ruce vzájemě a zatarasí vchod, pochybuju že by sebrali 500lidí. A těch kterým exekuce zničila protiústavně život je několikanásobně nebo tisíci násobně více. Těch 500 lidí by se našlo, ale ti už nemají, sílu čas, nervy ani peníze na vůbec cestu, já budu žádat o azyl v austrálii tady prostě nejsem schopen vést důstojný normální poctivý a společnosti prospěšný život.

2 ad ad | 11. února 2016 v 15:37 | Reagovat

no  pravda, ale 500 lidí, bohužel češi jsou sralbotkové a nenajdeš ani 10 lidí aby se semkli a něco udělali, a dle praktik policejní strategie dokážou ty co jsou nejaktivněší je vyhledat a znemožnit jim další účast a dalších 9 nebo 8 lidí samy neudělají nic,  je to jak na demonstracích, policie si hlídá ty nejspupnější ty co dokážou ty davy táhnout a mají ten vrozený vůdčí pud, jako vlčí smečka, jeden dá befel a jede se a bez něj se všichni rozprchnou, tak ze 100 demonstrantů  vyberou 10 co je někam uklidí a zbytek pokojně  po ohlášení nějaké nesmyluplnosti opustí  prostor na první výzvu :- ) bohužel.. něco jiné jsou romové, tý drží všichni jako jeden a proto se jich stát  bojí a co teprve uprchlíci, ty budou táhnou za jeden provaz i kdyby umírali , prostě češi neumí držet spolu, neuvědomují si že jednou se stane obětí režimu i ten druhý a další a někdo z rodiny.. Takže i tento blog, sic souhlas, ale nikdo nic neudělá přečte kývne hlavou jo pravda a konec, to je vše .. Takže spojit 10 tisíc lidí postiženy tak, že nemají co ztratit a vyjít do ulic a do míst kde probíhaá exekuce a stát před domy exekutorů a hlídat je třeba 50 lidí jet za ním, s odstupem 50 metrů za jejich rodinnými příslušníky a být jim pořád na očích, no všem nezakážou  zdržovat se dál od něj, důvod, jsem občan čr a mám podezření že páchá trestní činnost dle ustavy a tak jej hlídame když on si bere na vloupání na pomoc policii a k loupeži jim příslušník pomáhá a i když si myslí že je to zle, hlídá zlo sám a nevzepře se, dal slib.. ale rozum by měl používat a vědět co je zlo i když je potlačeno literou nějakého zákona..

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama