Listopad 2014

brutální zásah proti Věře Řezníčkové

16. listopadu 2014 v 17:49 | M.C |  STALO SE

Konec ideí vážení občane - brutální zásah proti Věře Řezníčkové
Holešovská výzva!

6. listopadu 2014 v 20:23 | M.C
Holešovská výzva!

POZOR...POZOR...POZOR....!!!

Vážení občané České republiky, poněvadž náš spící kníže a spol. nedá pokoj a štve nás proti našemu prezidentovi, zpracovali jsme trestní oznámení za jeho nekalou činnost týkající se neustálého zneužívání pravomoci veřejného činitele, vlastizrady, rozvracení republiky, nadřazování zájmů cizích států na úkor bezpečnosti, celistvosti a hospodářsko-politických zájmů ČR. Všichni, kteří souhlasíte, stahujte, sdílejte, podepisujte a posílejte na Nejvyšší státní zastupitelství v Brně. Je nejvyšší čas postavit se čelem k nepříteli a včas jej označit....!!!!!

Nejvyšší státní zastupitelství ČR
Jezuitská 4
650 55 Brno

Věc: Trestní oznámení o skutečnostech nasvědčujících k tomu, že byl spáchán trestný čin ve smyslu § 309 , § 310 odst. 1, 2, § 311 odst. 1,2,3 , § 312 odst. 1,2, § 313 a § 314 odst. 1,2,3 a § 315 odst. 1,2,3 zákona č.40/2009 Sb.

V souladu s výše uvedeným zákonem č.40/2009 ve smyslu § 309, 310, 311, 312, 313 a 315 podáváme na Karla Schwarzenberga celým jménem Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas kníže ze Schwarzenbergu, nar.10.prosince 1937 v Praze, poslance parlamentu České republiky, prostřednictvím Nejvyššího státního zastupitelství

TRESTNÍ OZNÁMENÍ
pro důvodné podezření ze spáchání trestných činů podle výše uvedených paragrafů trestního zákona č.40/2009 České republiky.
Odůvodnění:
Jmenovaný se uvedených činů měl dopouštět dlouhodobě již od roku 1993, zvláště pak dne 8. července 2008 podpisem základní česko-americké smlouvy o vybudování vojenského zařízení na území České republiky, kde shledáváme skutkové naplnění podstaty trestného činu v pokusu zneužití pravomoci veřejného činitele, kdy veřejný činitel "nesplní povinnost vyplývající z jeho pravomoci", kdy povinností vyplývající z pravomocí člena vlády ČR je hájení zájmů České republiky a rozhodování v zájmu českého lidu. Jmenovaný se měl aktivně podílet na prosazení tohoto záměru Spojených států amerických- umístění monitorovacího zařízení s raketovou základnou na našem území, a to proti všeobecné vůli lidu ČR. Toto zařízení by se mohlo stát kdykoliv cílem vojenského úderu cizích států proti USA. Mohla by tím být přímo ohrožena bezpečnost s životy obyvatel ČR a v konečném důsledku svrchovanosti státu.

Občan ČR, který je podezřelý z naplnění skutkové podstaty trestného činu vlastizrady je ten, který "ve spojení s cizí mocí nebo cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky, a způsobí-li takovým činem rozsáhlou škodu velkého rozsahu, nebo jiný zvlášť závažný následek.", § 309 odst. 1 a odst. 2 zákona č.40/2009

Dále jmenovaného podezříváme ze zneužití funkce ministra zahraničních věcí ČR a člena vlády ČR z naplnění trestného činu ve smyslu § 310 odst.1 a odst.2,a)d), neboť nadřazoval zájmy cizích států na úkor bezpečnosti, celistvosti a hospodářsko-politickým zájmům ČR.
Jako poslanec TOP 09 Parlamentu ČR podněcoval ke vzpouře proti legitimně zvolené ukrajinské vládě, svou osobní účastí na Majdanu, podporou teroristických skupin a podněcování ke vzpouře ukrajinských občanů se spolupodílel na současné situaci, kdy jsou již tisíce mrtvých civilistů a tím došlo k bezprostřednímu bezpečnostnímu ohrožení naší země, i dalších zemí světa. Domníváme se proto, že tímto činem byla naplněna skutková podstata trestného činu ve smyslu § 311 odst. 1. , odst. 2. odst. 3 ve smyslu § 312, § 313 a 315 odst.1.,a odst.2.a)b) zákona č.40/2009 Sb.

Za zneužití zastupování státu shledáváme zejména podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu § 315 odst.1.,odst.2. a),b). v tom, že v době, kdy zastával funkci ministra zahraničních věcí České republiky, zúčastnil se utajených schůzek s členy cizích mocností a sám veřejně prohlásil, že se na nich rozhodovalo i o vojenských zásazích, takže šlo o velice závažná rozhodnutí. Domníváme se, že jako občan, který zastával vysokou politickou funkci ministra zahraničních věcí bez souhlasu občanů a zastupitelů parlamentu ČR vyhlásil nezávislost Kosova. Dále používal ke svým soukromým účastem na Trilaterální komisi /soukromá organizace/ státní prostředky k tomu, aby se spolupodílel na rozhodnutí války v Jugoslávii
viz:

Zločiny "Humanitárního bombardování" na kterém měl K. S. lví podíl a podpora zločineckého drogového kartelu ovládající dnešní Kosovo, které K. S. uznal jakožto Ministr Zahraničí bez jakéhokoliv mandátu, zapojení K.S. do válečných zločinů a zločinů proti lidskosti (používání zakázaných kazetových bomb atd.)
Konkrétní výroky jmenovaného, týkající se výše uvedeného, jsou obsahem přiloženého textu se seznamem odkazů na články a videodokumenty.
Žádáme o předběžné opatření okamžitě odvolat výše jmenovaného ze všech politických funkcí České republiky a vydání parlamentem ČR k trestnímu stíhání.
podpis, adresa
Důkazy:
2) Jugoslávie - rozhodnutí v Trilaterální komisi, uznání Kosova bez souhlasu parlamentu
http://www.parlamentnilisty.cz/…/Schwarzenberg-prokecl-kdo-…
3) Jel na Trilaterální komisi (soukromá organizace) za státní peníze z peněz ministerstva zahraničí -
zpronevěra, zároveň jednání jakožto ministr - křivá přísaha při převzetí funkce ministra,
poslance a člena vlády a přitom jednal - střet zájmů
http://www.mzv.cz/…/…/Zprava2007_cesky_verze_k_22_8_2008.pdf
http://www.mzv.cz/file/72908/BilateralniVztahy.pdf
https://www.mzv.cz/…/72932/VztahyCRseZememiStredniEvropy.pdf
4) Účast na Bilderbergu 2008, střet zájmů, vlastizradné jednání
http://zpravy.idnes.cz/schwarzenberg-se-v-usa-…/domaci.aspx…
5) Sabotáž a vlastizrada ve věci radaru v Brdech, podepsal smlouvu s USA bez souhlasu
parlamentu - bylo již zamítnuto TO od Martin Kadrman
http://orlicky.denik.cz/…/kadrman-vs-schwarzenberg20080724.…
6) Korupce při restitucích podvodné restituce jeho vlastního majetku, krom toho jeho otec
spolupracoval s nacisty - nemá právo na restituce - navíc veřejně to přiznal (zdroj:článek
"hříchy Karla Schwarzenberga") - nemá nárok, majetek byl znárodněn před 28.únorem 1948
(den znárodnění) takže se na majetky Schwarzenbergů restituce nevztahují.
http://www.prvnizpravy.cz/sloupky.php…
http://www.prvnizpravy.cz/…/karel-trochu-jinak-9-jeho-taje…/
http://www.tyden.cz/…/schwarzenberg-uplatek-ne-penize-ale-p…
http://www.blesk.cz/…/schwarzenberg-prisel-k-majetku-i-kvul…
http://www.nwoo.org/…/karel-schwarzenberg-je-nebezpecim-pr…/
8) Církevní restituce - dále údajný úplatek 5 miliard Kč - žádost o prošetření
http://www.krajskelisty.cz/…/5636-kalousek-mel-na-uplatky-k…
10) Podpora válečných zločinů Izraele - viz operace lité olovo, bombardování Gazy
http://www.nwoo.org/…/trestni-oznameni-na-b-netanyhua-pro-…/
http://www.nwoo.org/…/karel-schwarzenberg-je-soucast-planu…/


Humanitární bombardování - dokument (Ukradené Kosovo - ČTV - úryvek)