Listopad 2015

NATO s naší obranou vůbec nepočítá - jede podle jiného - útočného scénáře

6. listopadu 2015 v 21:24 | autor |  CO PÍŠOU JINDE.
NATO s naší obranou vůbec nepočítá - jede podle jiného - útočného scénáře


AE news


Americká útočná doktrína "Steel Rose" je v Česku! Novela branného zákona je legislativní přípravou k nuceným pracím žen a invazi NATO na východ Evropy. Pravý cíl dragounské jízdy odhalen! S obranou naší země už nová doktrína vůbec nepočítá! Redakce AE News získala utajované informace od našeho zdroje v Bruselu, detailní podrobnosti ze zákulisí severoatlantické aliance ve věci schváleného návrhu novely branného zákona ČR, který tento týden schválila vláda [1]. A informace to jsou opravdu opravdu alarmující, které se musí občané ČR dozvědět. Nejde totiž o novelu, jak se ji média snaží interpretovat. Není určená k posílení obranyschopnosti České republiky, ale jde o novelu, ke které byla vláda ČR dotlačena vojenským tělesem při centrále NATO v Bruselu. Teď budu citovat náš zdroj: Konkrétně mělo jít o nespokojenost Severoatlantické aliance s právním nastavením branného zákona v ČR, který neumožňuje povolávat brance a aktivní zálohy k "obraně vlasti" mimo rámec současné obranné doktríny vymezené uvnitř státních hranic České republiky. Není tedy dosud možné povolat ročník, ať už branců nebo aktivních záloh a poslat je na válečnou nebo cvičnou misi do zahraničí. To je dosud možné jen u vojáků z povolání. A ti jsou za to placeni a jedou tam dobrovolně na základě výběru z uchazečů.

Pravý účel dragounské jízdy odhalen!

Podle našeho informačního zdroje si novelu vyžádalo vrchní velení ozbrojených sil USA v Evropě a Jízda Dragounů měla podpořit pro-americký postoj české veřejnosti k chystané novele a lehčí průchod schvalovacího procesu, který teď novelu čeká v Poslanecké sněmovně. Novely branných zákonů mají totiž projít v tichosti postupně ve všech zemích NATO a pokud možno bez zájmu veřejnosti a médií. No to je ale překvapení! Kdo by to řekl, že? Přijetí této české branné novely je totiž nezbytné k tomu, aby bylo možné vystavět v blízké době mohutnou expediční armádu Severoatlantické aliance v plánovaném válečném tažení na východ Evropy, které má řídit vrchní velení amerických ozbrojených sil v Evropě.

Jak uvedl včera v telefonickém rozhovoru náš bruselský zdroj, novela branného zákona v ČR jde ruku v ruce se změnou zatím utajované koncepce americké doktríny v Evropě s krycím názvem "Steel Rose" (ocelová růže), jejímž cílem je mj. také transformace armád evropských spojenců NATO z profesionálních obranných armád na kombinovaná profesionální a invazní draftovaná vojska(vojska s povinnými odvody) s vysokou mírou flexibility a mobility. AE News je zřejmě vůbec první server v České republice, který se dostal k této utajované informaci, i když polský prezident v polovině minulého měsíce vyzval ke změně doktríny NATO oficiálně [2], ale to mohl být pouze politický zkušební balónek určený pro veřejnost, zejména tu polskou, aby se zjistila podpora pro takový návrh.

Současná americká vojenská doktrína "Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defence" [3] přijatá počátkem roku 2012, je tak zřejmě mrtvá anebo přinejmenším odsunuta do pozadí zájmu amerických ozbrojených sil.

Steel Rose (zatím jen v podobě konceptu) podle našeho bruselského zdroje lze srovnat snad jen s doktrínou "Totaler Krieg", se kterou přišel v nacistickém Německu Joseph Goebbels a která vešla později do historie ve dvou podobách, vojenské "Totaler Krieg" ke konci války, kdy Wehrmacht odváděl i nezletilé ročníky a důchodce a v civilní podobě "Totaleinsatz", nasazení civilistů a především žen, jednak do zbrojního průmyslu, ale především k domobraně jako náhrada za regulérní mužskou armádu, která v té době byla v cizině na frontových liniích. A přesně tento model de facto teď oprašuje a renovuje americká doktrína "Steel Rose".


Doktrína "Steel Rose", ze které jde strach…

Česká republika by měla být podle našich informací na základě doktríny Steel Rose schopná povolat do zbraně 250,000 mužů do 10 kalendářních dnů od vyhlášení signálu "Echo 1″ (signál NATO k povolání rezerv). Z toho 35,000 mužů by mělo být schopno přesunu na vzdálenost 10,000 km do 72 až 96 hodin. Uvážíme-li, že dnes se přesuny na dlouhé vzdálenosti počítají maximálně ve stovkách vojáků, je číslo 35,000 mužů naprosto výmluvné, že doktrína Steel Rose nepočítá s ničím jiným, než s regulérním mohutným válečným přesunem všemi prostředky, po zemi, po cestách, po železnicích, vzduchem i po moři. A především je zarážející to, že s návratem a podporou kontingentu nepočítá! Toto zjištění vyplývá z dokumentů doktríny, která nijak neošetřuje logistiku druhého sledu, tedy potravin, zásob a paliv frontových útvarů, komunikačního zázemí a zdravotního ošetření. V porovnání s doktrínou "Pobeda", což byla dávná doktrína sovětského modelu převzatá armádami ČSSR, NDR a Polska v 70. letech v rámci Varšavského paktu, kdy se počítalo se zázemím v týlu, který se bude pohybovat těsně za frontovou linií s odstupem 45 minut, je Steel Rose naproti tomu doktrínou, která nemá ve vojenské historii novodobé Evropy obdoby. V případě Steel Rose se totiž s týlovým zázemím nepočítá vůbec.

Co to znamená? Dva scénáře pro válku, ani jeden pro mír

V rozhovoru s našim zdrojem jsme se dozvěděli, že může jít o dva taktické scénáře. Podle toho prvního nastala v Pentagonu a ve velení NATO v Bruselu situace, kdy generalita dospěla k závěru, že válku na východě lze vyhrát modelem "Blitzkrieg" a porazit Rusko bez vyvolání jaderné výměny, kdy čelo invazního frontu, z dosud nejasného důvodu, nenarazí na odpor a nepotřebuje tedy týlovou podporu, anebo jde o horší variantu podle druhého scénáře, doktrínu postavenou na modelu "obětovaných ztrát". Pokud si zvážíme obě eventuality, vyjde nám jako reálnější ta druhá varianta, protože představa, že by NATO projelo ruskou frontou bez odporu, tu nelze považovat za reálnou.

I když i ta první varianta může být ve hře, podle informací jsou někteří představitelé NATO už přesvědčeni, že v případě pozemního útoku NATO na Ruskou federaci a útoku ze vzduchu by došlo v Kremlu ke svržení prezidenta Putina a liberální mocenské křídlo v Rusku, podpořené zkorumpovanými generály ruské armády, by změnilo politický kurz země do západního směru a nedalo by rozkaz k jaderné odvetě. Potom opravdu by doktrína Steel Rose dávala smysl. O této variantě shodou okolností mluvil před pár dny dokonce i politolog Valerij Pjakin [4] jako o reálné eventualitě. Je to jen shoda náhod? Nebylo by to poprvé v Ruské historii. Během I. sv. války došlo v Rusku ke svržení cara bolševickými brigádami, které paradoxně sponzoroval tehdy západ a západní bankéři. Tahle varianta je ale hra s ohněm, protože místo puče liberálů by moc v Kremlu mohla naopak převzít ruská generalita, a to by byla katastrofa, nukleární výměna by byla nevyhnutelná.

Nová úloha pro ČR v NATO nebude veselá, nucené práce žen rozkazem!

Co nám tedy z toho vyplývá? Někdo v NATO, resp. ve vrchním velení US vojsk v Evropě, potřebuje do přední frontové linie při válečném tažení na východ zkrátka "kanónfutr" do čela fronty, tedy vojska, která utrpí těžké ztráty prvotního úderu nepřítele, v americké vojenské hantýrce nazývané "ram fight". A to pochopitelně Američané nebudou, protože frontové ztráty amerických hochů by veřejnost v USA nevydýchala. Proto je tu Polsko, proto jsou tu Pobaltské státy, a proto je tu Česká republika. Ten plán je jasný: po změně branného zákona, který umožňuje odvádět i dívky, se doktrína Steel Rose začne po vypuknutí operací na východě uplatňovat tak, že Polsko a Česká republika poskytnou brance a rezervisty v počtu 2 milionů mužů, které pošle NATO na frontovou linii doteku v Pobaltí a na Ukrajině.

Obranu domovských zemí svěří doktrína Steel Rose na bedra žen odvedených podle branného zákona. Náš zdroj nám v rozhovoru toto vysvětlil, co se tím v rámci branné novely sleduje. Novela vůbec neuvažuje o tom, že by české ženy šly prvoplánově do války na frontovou linii, toho se ženy bát nemusí, ale jde o právní rámec, jak ženy vojenským zákonným rozkazem převelet v rámci vlasti k pracím zdarma na místa uvolněná po mužích odvlečených na frontu (slovo "odvelených" jsem záměrně nepoužil, protože na východní frontu, s výjimkou bláznů, nikdo dobrovolně nepůjde), a to jen za stravu a ubytování, protože na těchto místech bude země v době války potřebovat kohokoliv, kdo má ruce a nohy.


Půjde hlavně o převelení žen do průmyslu, k převzetí pozic ve veřejné dopravě, ve službách, v policii, v protipožární ochraně, v energetice, v zemědělství. Ženy budou pod vojenskou jurisdikcí, budou muset tedy pracovat rozkazem a tudíž zdarma, novela se tak vyhne problematickým otázkám nucených prací (Totaleinsatz) v civilním pojetí, za které by stát musel povolancům zaplatit v nějakém okamžiku (během války nebo po jejím skončení). Pokud ale pošle armáda ženu do slévárny rozkazem, je to jiná situace, než kdyby jí tam poslal úřad práce proti její vůli, to by ani nešlo v demokratické společnosti.

Novela zákona není o obraně, ale o válce. To je realita!

Novela branného zákona je podle našeho zdroje evidentní přípravou na totální válku na východě Evropy. Je jasné, že s ničím jiným než s invazí na východ se v novele nepočítá. Nijak se ve vládě neřeší koncepce obrany v návaznosti na politiku a diplomacii. Neřeší se bunkry civilní obrany. Neřeší se obrana obyvatelstva a zejména dětí. Neřeší se vyzbrojení a vycvičení domobrany k obraně území, majetků a životů. Jediné, co politici ČR řeší, je zákonný rámec, jak v souladu se zákonem o povinných odvodech nejprve odvést a poté povolat do zbraně dostatečné množství mužů a žen, aby muže bylo možné vyslat "v rámci obrany země" mimo hranice ČR do války s Ruskem v rámci mamutích expedičních vojsk a ženy do zbrojního průmyslu a na pracovní pozice potřebné k zachování chodu státu, kde rozkazem budou muset pracovat zdarma a proti své vůli.

Koncept utajované doktríny Steel Rose si v ničem nezadá s doktrínou "Totální války" J. Goebbelse, ani s konceptem "Totálního nasazení". Redakce AE News se rozhodla informace zveřejnit, neboť zamlčením znalostí těchto skutečností by hrozilo občanům ČR zatažení do války, v tichosti, bez jejich vědomí. Pan Babiš jede na týdenní školení do USA. Vláda ČR se div nerozkrájela, aby omluvila propagační průjezd amerických vojsk našim územím. Dnes už tedy víme, kvůli čemu ta všechna maškaráda byla. Divadlo pro občany, aby měli méně námitek proti novému brannému zákonu podle konceptu americké útočné doktríny Steel Rose. My jsme přitom o tom psali [5] a už tehdy jsme měli podezření, že lidé mávají americkým vojákům a přitom už brzy takhle můžou mávat svým dětem, až jim je budou odvádět do války. To jsme ještě netušili, jak dalece tato situace zašla a nakolik právě teď eskaluje.

Apel k národu Nenechte parlament ČR přijmout tuto novelu!

Důrazně prosíme, obraťte se na své poslance a jasně jim řekněte, že novela NESMÍ umožnit odvod a následné odvelení branců a aktivních rezerv do misí mimo území České republiky bez vyhlášení války! Armáda nesmí dostat bianco šek k tomu, aby používala draftovaná vojska k prosazování cizích zájmů v cizích zemích v době míru! Pokud toto novela umožní, je konec! Nic už potom nezabrání inscenaci nějakého incidentu a následnému rozpoutání největší války na evropském kontinentu v její celé historii a odvodům na východní frontu!


Nechceme být součástí americké tajné doktríny Steel Rose, ani žádné jiné! Uspořádejte protesty proti novele branného zákona, demonstrace, nedovolte přijetí novely v této podobě v parlamentu ČR. Obranná doktrína ČR musí zůstat obrannou, nesmí být umožněno odvádět muže a ženy v draftech do zahraničních misí v době míru. Od toho je tu profesionální armáda. Žádné mise v cizině pro draftované rezervy! To nemá s obranou ČR už nic společného. To je doktrína agrese a invazní pojetí celého modelu našich ozbrojených sil. Až vypukne válka a čeští vojáci zahynou na frontě, Českou republiku obsadí Německo. Ženy a starci těžko zemi ubrání. Je snad tohle plánem Bruselu? Čeká snad to samé i Poláky a jejich zemi? Nenechejme to dojít tak daleko!

Chtějte po svých politicích, aby odvody daly občanům do ruky zbraně! Podle švýcarského modelu! Ozbrojená domácnost je zárukou nejlepší obrany rodiny a země před nepřítelem! Pokud naší zemi někdo napadne, uvítá ho v ulicích a z oken 10 milionů samopalů a po zuby ozbrojený národ. Přemýšlejte nad tím, jestli touto cestou bychom se v rámci regionu i celého NATO nestali nejlépe zabezpečenou zemí Evropy, která by se nezalekla před nikým. A dobře si všimněte, jakou hysterickou reakci takový návrh vyvolá u politiků, kteří prosazují těsnější provázání s NATO a s USA. Jejich instrukce jsou jasné, prosazovat zájem americké doktríny v Evropě a porazit Rusko i za cenu války a přivlastnit si jeho nerostná bohatství v rámci privatizace globální ekonomiky. Nejde jim ani na minutu o bezpečnost naší země, našich měst, našich rodin, dětí anebo naší státnosti. O tom totiž novela branného zákona vůbec není. Nemlčte před politiky, protože v této chvíli už jde o vaše děti a o jejich budoucnost, o celý národ, mír a svobodu naší země.
VEJCE, KARTY A TRENKY:

6. listopadu 2015 v 21:11 | Pavel |  DOPISOVATELÉ
VEJCE, KARTY A TRENKY:


Vážení čtenáři!


Když dovolíte, rád bych se jako prostý občan vyjádřil, možná trochu více otevřeně a neobhroubleji, ovšem aniž bych chtěl kohokoliv soudit, a s vědomím si toho, že i já, omylný člověk, mám své chyby, k házení vajec na prezidenta Zemana, jen velmi okrajově k protestům lidí proti prezidentu Zemanovi s použitím rudých karet, a předně k vyvěšení trenek na prezidentské sídlo.


Co se týče házení vajec na prezidenta Zemana dne 17. listopadu na pražském Albertově, chápu a samozřejmě i uznávám, že proti prezidentu Zemanovi může mít leckdo lecjaké opodstatněné či oprávněné výhrady. (Ovšem bylo by vrcholně nerozumné a hloupé, kdyby byl náš prezident takovýmto způsobem kritizován a napadán za něco, za co bychom mu měli být spíše vděční, jako kupř. za jeho rozumný a střízlivější postoj k uprchlické krizi, k ukrajinské krizi, ke vztahu k Rusku, atd.) Jinak se samozřejmě u házení vajec na něho tak jako tak jednalo o vrcholně nemorální věc, a špatnost i proto, že náš prezident již má také svůj věk a své určité zdravotní problémy.

Také je velice ostudné a špatné, že vejco-palba proti Zemanovi byla zahájena v okamžiku, kdy bylo na pódiu přítomno ještě několik dalších zahraničních prezidentů, alespoň pokud se nemýlím tak asi 3-4, při čemž jedna ze zahraničních hlav státu schytla jedno vejce, resp. podle vyjádření německého vyslanectví jednu skořápku, do spánku. Toto mi připadá opravdu otřesné. Uvědomili si ti protestující, že klidně mohli někomu způsobit i vážné zranění, třeba jedné ze zahraničních hlav státu? Jaký by to potom byl trapas a průšvih, to z nich asi nikdo už nepromyslel. A i se docela divím tomu, že ty vejce ještě předtím nenamalovali na rudo, vzhledem k současné proti-zemanovské politicko-mediální propagandě by to bylo barevně přece stylové! Ale to by asi bylo příliš práce.

Jistý velmi vzdělaný sečtělý kantor s více než 30-ti letou praxí a mnoha zkušenostmi v oboru školství se vyjádřil, že v současnosti u mnoha lidí, zejména u mládeže, klesá úroveň vzdělanosti a vzdělavatelnosti, klesá rapidně jejich schopnost řádně mluvit, řádně se vyjadřovat se, diskutovat, argumentovat. Ano, bohužel, a když lidem toto vše chybí, tak pak jim při jejich zoufalých snahách vyjádřit nějaký svůj názor a tím třeba i protest pravděpodobně nezbývá nic jiného, než někde stát, cosi bez hlavy a paty hulákat a něco házet, případně něco někam vyvěšovat! Ale asi nic moc víc.

A napadlo někoho z těch vejcovrhačů, jak takovýto čin může zapůsobit na ty zahraniční hlavy států a vůbec na okolní svět, který to v médiích mohl shlédnout? Nechci to dramatizovat, ale nedivil bych se, kdyby si ty některé hlavy zahraničních států a někteří lidé či političtí představitelé v zahraničí o nás řekli kupř. toto: ,,No jo, to je ten český národ, který nemá úctu ani ke svému prezidentovi, s takovýma se nebudeme ani bavit."

(Je jistě možné, že podobné nemorální protesty proti politickým představitelům se mohly dít i v jiných státech, avšak v takovém případě se s jejich aktéry nesrovnávejme, ale držme se slušnosti a rozumnosti.)


Vyvěšení rudých trenek na prezidentské sídlo místo prezidentské standarty je též samozřejmě naprosto špatné, ať k tomu měli pachatelé jakékoliv důvody a argumenty.
Kde byla a co dělala ochranka prezidentského sídla? Jak je vůbec možné, že si někdo může dovolit vylézt na prezidentské sídlo, stáhnout prezidentskou standartu a vyvěsit něco jiného? Kde jinde ve světě se stalo, že by někdo vylezl na sídlo hlavy státu a vyvěsil tam, co chtěl? Možná se pletu, ale to je možné snad jen u nás! Uvažme, jakým způsobem díky tomuto činu český národ na okolí zapůsobil, zda to bylo v souladu s etickými normami, a zvláště se ptejme ve svém svědomí, zda to bylo opravdu správné, a zda se to mohlo líbit samotnému Bohu.

Vyvěšení trenek místo prezidentské standarty je projev drzosti, a nejen zneuctění státního symbolu - prezidentské standarty, ale i prezidenta a prezidentství jako takových! A mělo by to být důsledně a přísně trestně stíháno! Nechci zde nikoho soudit či odsuzovat a přísně hodnotit, ale opravdu si myslím, že oba výše zmíněné činy by měly být důsledně a přísně trestně stíhány, a jejich pachatelé by tedy měli být postaveni před soud. Pokud by došlo jen k "padání hlav" těch, kteří těmto činům nedokázali zabránit nebo prostě nezabránili (obdobně, jako tomu bylo při střelbě Pavla Vondrouše z airsoftové zbraně na prezidenta Klause), ale pachatelé těchto činů by spravedlnosti a trestu unikli, pak by to byl jen další výsměch a ostuda pro český stát, pro prezidentský post a jeho okolí, a pro spravedlnost. A v důsledku by to mohlo vést k ještě většímu morálnímu úpadku a drzosti mnohých lidí v národě, z nichž by někteří mohli tyto činy, třeba v jiné, ještě horší formě, opakovat.

Vzhledem k mediálním propagandám a záměrně zkresleným zprávám většiny veřejnoprávních médii, díky informační válce a chaosu v mnoha alternativních zdrojích informací lze často i dost obtížně dosáhnout přesných a pravdivých informací. A zejména proto ohledně politického dění v našem státě a politických kroků prezidenta Zemana nemám přesný přehled. Přesto bych se rád, alespoň jako obyčejný občan a prostý laik, vyjádřil k bodům spolku Ztohoven (viz: http://www.ztohoven.com/), kterými svůj čin obhajují:

Bod 1. Nad Pražským hradem zavlála zástava muže, který se nestydí vykazovat zdravotně postižené děti ze společného vzdělávání.

Vyjádření. - Pokud vím, tak se snad nejednalo o vykázání zdravotně postižených dětí ze společného vzdělávání, ale o to, aby zdravotně či jinak postižené děti mohly být vzdělávány spíše ve zvláštních či speciálních školách, kde se jim učitelé mohou více individuálně věnovat a v jejich vzdělávání jim více pomoci, neboť toto by v normálních školách nebylo možné, nehledě k tomu, že na těchto normálních školách by v míře úspěšnosti, pokroku a postupu ve vzdělávání mohlo dojít k naprostému nesouladu mezi zdravými a postiženými dětmi, a díky tomu by mohlo dojít k různým těžko řešitelným problémům.

Bod 2. Nad Pražským hradem zavlála zástava muže, který se nestydí ******** v médiích, aby odvedl pozornost od svého výletu oligarchovým soukromým tryskáčem.

Vyjádření. - Je to jen spekulace, proč to Zeman prohlásil. Bylo by předně důležité vědět, o jakého oligarchu se jednalo, a jaký byl účel letu prezidenta Zemana, i když je pravda, že to již samo o sobě může na někoho působit podezřele, ale kdo o tom ví všechno, aby to mohl zcela a přesně posoudit? Jinak by prezident zajisté neměl, natož veřejně, mluvit sprostě, nicméně tímto vulgárním výrokem uhodil v případě spolku Pussy Riot hřebíček na hlavičku, a propagandistická manipulativní proti-zemanovská média na to samozřejmě okamžitě skočila, mediálně to rozvířila, a díky tomu si prezident Zeman třeba mohl v klidu odletět oligarchovým soukromým tryskáčem…… Asi jsem hloupý, ale proč nesmí prezident letět oligarchovým soukromým tryskáčem na výlet? V takovém případě tento prezidentův výlet navíc daňové poplatníky možná ani nic nestál, ale třeba se mýlím?

Bod 3. Nad Pražským hradem zavlála zástava muže, který se nestydí jmenovat svým poradcem rozvědčíka Čínské lidové armády.

Vyjádření. - Skutečně? Tak to by se mi také příliš nelíbilo, ovšem známe přesně důvody tohoto Zemanova kroku? Třeba nějaké diplomatické či taktické důvody? A je to určitě čínský vojenský rozvědčík? Myslím si, ovšem třeba se pletu, že to by asi nebyl moc dobrý rozvědčík, když bychom již o něm všichni věděli….

Bod 4. Nad Pražským hradem zavlála zástava muže, který se nestydí jmenovat jiným svým poradcem nevěrohodného obchodníka s ruskou ropou, který odmítá zveřejnit své CV.
Vyjádření. - Také se mi to moc nelibí, ale nevěrohodnost obchodníka v jakém směru? Kromě toho, ruskou ropu potřebujeme a budeme potřebovat, nechceme-li ekonomicky dále klesat. A pokud má hlava státu mezi svými poradci člověka obchodujícího s ropou, může prezident obchod s ropou možná lépe v náš prospěch ovlivnit, ale nevím jistě, nejsem odborník, ovšem v každém případě bych v hodnocení této skutečnosti byl velmi opatrný a rozvážný, může se jednat o prezidentům určitý taktický krok. A CV (tedy Currilucum Vitae?) mi ke zveřejnění připadá dost osobní, já bych ho také odmítl zveřejnit.

Bod 5. Nad Pražským hradem zavlála zástava muže, který se nestydí držet ve funkci kancléře prezidenta ČR šmelináře bez bezpečnostní prověrky.

Vyjádření. - To asi opravdu není pěkné, ovšem víme skutečně pravdivě, proč si ho prezident drží? A víme, koho si u sebe drží či drželi předchozí hlavy státu a mnozí jiní politikové? Možná bychom se divili, a kancléř šmelinář u prezidenta Zemana by nás již tolik nedrásal. Ale jistě to dobré není a kancléř by měl být odvolán.

Bod 6. Nad Pražským hradem zavlála zástava muže, který se nestydí vzdávat hold armádě, která utopila studentské hnutí v krvi, na místě, kde se to stalo.

Vyjádření. - Je otázka, jak to s tím studentských hnutím vlastně celé bylo. Utopit cokoliv či kohokoliv v krvi je samozřejmě hrozné, ovšem armáda má jen plnit rozkazy, a pokud je plní, i když ty rozkazy nejsou vždy zcela dobré či jsou dokonce špatné, tak si ta armáda určitý projev holdu vždy zaslouží. Také je nutno vzít v potaz, zda v té armádě byli ještě stále ti stejní vojáci, kteří v krvi utopili ono studentské hnutí, pokud ne, dalo by se to hodnotit jak hold vzdaný armádě složené z vojáků, kteří s daným incidentem neměli osobně nic společného, a jejich kredit je tak v tomto ohledu čistý. A pokud tak prezident učinil, bylo by dobré vědět proč, neboť si, prosím, uvědomme, že mnoho gest či různých kroků mohou být političtí představitelé nuceni dělat z politicko-diplomatických důvodů, mnohé i musí někteří političtí představitelé v tomto ohledu překousnout, aby dosáhly ve svém jednání úspěchu. (A zda se snaží dosáhnout ve svém jednání něčeho dobrého či nikoliv, to už je věc druhá.)

Bod 7. Nad Pražským hradem zavlála zástava muže, který se nestydí stýkat se s pochybnými diktátory.

Vyjádření. - S jakými pochybnými diktátory? Třeba s prezidentem Putinem? Nejedná se o diktátora, a je pak třeba také znát o prezidentu Putinovi více, a ne jen západní mediální propagandy a zkreslené či jen určité vybrané informace, a je potřeba se také seznámit s tím, čeho všeho Rusko za vlády prezidenta Putina, přičemž v mnohém i s jeho osobní pomocí, dosáhlo. A také bych si zde ještě dovolil připomenout tyto skutečnosti:
S "pochybným" diktátorem Kaddáfím jednali a rukama si třásli určití západní politici, než mu někteří z nich, mimo jiné s největší pravděpodobností i kvůli obrovským dluhům jistých západních společností za libyjskou ropu, vrazili nůž do zad.

Pochybného, ne tedy diktátora, ale prezidenta Kanangu dosadila do Rwandy kvůli svým ekonomickým zájmům jistá západní velmoc, a od té doby je ve vedlejším DR-Kongu kvůli jeho mnohým cenným nerostným surovinám ještě horší "peklo na zemi", než předtím. Saddáma Husejna dosadily a v době jeho páchání největších zvěrstev podporovaly určité západní mocnosti. Jisté západní mocenské kruhy byly v průběhu druhé světové války ochotny domluvit se s určitými nacistickými pohlaváry (tedy také svým způsobem s pochybnými diktátory) na separátním míru s Německem za předpokladu, že Německo stáhne svá vojska ze západu a ponechá si výboje jen ve střední a východní Evropě. Určité západní mocnosti jednali s Hitlerem a jeho pochopy v Mnichově v roce 1938, což vedlo k anexi našeho pohraničí nacistickým Německem. Mocenské kruhy jisté západní velmoci jednali s pochybnými diktátory Sovětského svazu po jeho vzniku, neboť chtěli (a také toho na čas docílili) podřídit sovětské hospodářství svým zájmům a peněženkám. Atd., atd. Jinak obecně vzato i s diktátorskými státy je nutné jednat, a ve světové politice a na mezinárodní úrovni je třeba brát je v potaz. Tyto státy nejsou jen diktátoři, ale také mnozí obyčejní občané se svými starostmi a potřebami, kteří mají ve svých státech slabý hlas, a pokud s jejich vůdci nikdo z okolí nejedná, je možné, že v důsledku tito občané ztratí svůj hlas ještě více.

Bod 8. Nad Pražským hradem zavlála zástava muže, který se nestydí nechat stíhat člověka, který po něm údajně měl hodit vejce.

Vyjádření. - Jsme-li v právním státě, tak všichni pachatelé tohoto činu by měli být trestně stíháni, údajnost či neúdajnost se může ověřit při vyšetřování.

Bod 9. Nad Pražským hradem zavlála zástava muže, který se nestydí zostouzet svou lží národního hrdinu, který přežil válku v koncentračním táboře.
Vyjádření. - Omlouvám se, zde se nemohu kompetentně vyjádřit, neboť přesně nevím, o co se jedná.

Bod 10. Nad Pražským hradem zavlála zástava muže, který se nestydí vrávorat opilý nad českými korunními klenoty a vystavovat špinavé prádlo světu na odiv mnoha dalšími způsoby.

Vyjádření. - Myslím si, že skutečně není na 100% jisté, zda se jednalo o opilost, či něco jiného, svědectví některých určitých "svědků" mi z politických důvodů nepřipadá příliš věrohodné, jinak by to samozřejmě byla špatnost a ostuda.

Závěrem bych k těmto bodům řekl, že mnoho z těchto argumentů spolku Ztohoven je postaveno vysloveně na vodě, a i kdyby ne, jsem přesvědčen, že by je to neopravňovalo k jejich nemorálnímu činu, a ani by je to neomlouvalo. (A nebo jsme v té demokracii a svobodě již tak daleko, že si zde může leckdo leccos troufnout udělat, a druzí to mohou tolerovat či dokonce schvalovat?)

Dále jeden ze členů tzv. spolku Ztohoven (kterému šlo vyvěšením trenek na místo prezidentské standarty možná jen o to, se mediálně nějak zviditelnit) se ohledně obhajoby vyvěšení trenek na prezidentském sídle vyjádřil tak nějak v tom smyslu, že Pražský hrad je přece veřejně přístupný objekt. Nechci být příliš tvrdý a radikální, ale domnívám se, jestliže veřejná přístupnost Pražského hradu vede k tomu, že někdo prostě jen tak stáhne z prezidentského sídla prezidentskou standartu a vyvěsí místo ní trenky, pak asi Pražský hrad nemůže zůstat jen tak snadno veřejně přístupným místem. Leckdo mi teď může samozřejmě namítnout, mimo jiné, třeba to, že by to vedlo k odlivu turistů z Pražského hradu, a tím třeba i ke ztrátě nějakého finančního výtěžku z turismu, atd. V takovém případě bych si na to dovolil argumentovat tím, k čemu jsou nám další získané prachy z turismu, když v tom našem národě není úcta k autoritám a k českým státním symbolům?! (Je tedy samozřejmě potřeba zesílit a důsledně vylepšit veškerou ochranku na Pražském hradě a v prezidentském sídle!)

V našem národě jsou bohužel lidé, a mezi nimi i různí otcové, kterým se vyvěšení trenek na prezidentské sídlo líbilo a považovali to za trefné protestní gesto vůči prezidentu Zemanovi. Pak by mě moc zajímalo, co by tito otcové řekli, kdyby jednou ze školy přišli domů jejich synové s tím, že na školu, do které chodí, vyvěsili vlajku s nějakými motivy dehonestujícími ředitele této školy, neboť pan ředitel je podle nich, anebo třeba i objektivně lidsky vzato, prostě v něčem špatný ředitel? Pokud by tito otcové svým synům řekli, že se jim to líbí a že to je dobré protestní gesto, neboť si to ten ředitel školy zaslouží, pak by se měli nad sebou z morálního hlediska velmi zamyslet, a přestat se divit tomu, že jejich vlastní synové, vlastní národ, zejména jeho mládež, čím dále více morálně a duchovně upadají a ztrácejí úctu k autoritám, včetně k rodičům. A pokud by na jejich čin řekli, že je to drzé, neslušné, nehorázné a nemohou s tím souhlasit, pak by jim jejich synové mohli velice snadno odvětit: ,,Ale otče, jak mě můžeš za tento čin moralizovat, kritizovat a nesouhlasit s ním, když s vyvěšením trenek, nota bene na prezidentské sídlo, jsi souhlasil a líbilo se ti to??"

Vyvěšení trenek na prezidentské sídlo a vlajka urážející ředitele vyvěšená na škole jsou principielně obdobně nemorální, akorát vyvěšení trenek na prezidentské sídlo je svým způsobem horší, a to ze dvou důvodů:

Za 1, Domnívám se, že po Bohu, svatém otci, by největší úcta a respekt měla být lidmi, a to od těch nejprvnějších až po nejposlednější, projevována vůči hlavě státu!

Za 2, Vyvěšení zmíněné vlajky by pravděpodobně mohlo zůstat skandálem a ostudou asi jen v rámci regionu, ovšem vyvěšení trenek na prezidentské sídlo, nota bene v srdci Evropy, může mediálně obletět půlku světa nebo
alespoň půlku Evropy, pak by to byl skandál a ostuda nejen celonárodní ale i mezinárodní, a ještě k tomu navíc skandál a ostuda na vysoké společenské a státní úrovni. V takovém případě je nutno se ptát, jak to ten okolní svět, který tento čin zaregistroval, bude vnímat. A nechci to nějak přehánět, ale nedivil bych se, kdyby si ten okolní svět a i někteří jeho političtí představitelé o nás řekli kupř. toto: ,,No jo, to je ten český národ, který nemá úctu ani ke svému prezidentovi, ani ke svým státním symbolům, s takovýma se nebudeme ani bavit." A mám-li, nedej Bůh, v tomto a i v předchozím případě, alespoň částečně, pravdu, tak bych se ani nedivil, ale mohu se pochopitelně mýlit, kdyby pak naši političtí představitelé začali mít problémy při politicko-diplomatických jednáních se zahraničím, a také bych se ani nedivil, že český národ/stát musí pak leckomu kolem sebe lézt do zadnice, když chce něčeho dosáhnout, protože nikdo z okolí k němu nemá respekt a úctu. A jak by také okolí mohlo mít k českému národu/státu úctu a respekt, když vidí a slyší, navíc často, že ani samotní Češi nemají respekt a úctu ke své hlavě státu, ke svým státním symbolům, ke své historii, ke své vlasti, ke křesťanským hodnotám, atd. (Nebo ještě trochu jinak: Jak si mohou zahraniční političtí představitelé a zahraniční občané vážit našeho prezidenta a jednat s ním s úctou a respektem, když vidí, že ani samotní čeští občané k němu vážnost, respekt a úctu nechovají? Pak se třeba opravdu může stát, že se pro naší hlavu státu, ku škodě našeho národa, stíží možnost při jednáních v zahraničí dosáhnout něčeho pozitivního pro náš národ, když s ním budou zahraniční političtí představitelé jednat, kvůli neúctě jeho vlastního národa k němu samotnému, s despektem. Ale třeba, aspoň doufám, přeháním a vše příliš dramatizuji.)

Pokud se nějaká autorita, ať už politická či jiná, dopouští něčeho špatného, tak je naprosto nesprávné různými takovýmito protestními a kritiku vyjadřujícími gesty jejich špatnosti ještě více veřejně zviditelňovat, neboť tím svým způsobem dochází k veřejnému nactiutrhání dané autority, případná ostuda a negativní dopad těch konkrétních špatností oné autority se tím může jen zvětšit, a ještě více se tím může snížit respekt, poslušnost a úcta ze strany lidí vůči této autoritě. A uvědomme si, prosím, že prezident republiky, i při svých chybách, není nějaký "hej nebo počkej"! Samozřejmě není ani dobré nějaké špatnosti autorit zametat pod koberec, ale rozumný a morální člověk se je snaží veřejně jakkoliv nepropírat, ale snaží se, a to spíše skrytějším způsobem a v rámci možností, dosáhnout toho, aby se daná autorita svých špatností zbavila.

Každopádně je hrozné, nemorální a ve svém důsledku nedemokratické a vlastně totalitní, že různá média a různá individua s mediálním vlivem ve státě velice bedlivě a důsledně pozorují a sledují slabiny, chyby a sebemenší selhání prezidenta Zemana (ale třeba i jiných politických autorit, které politicky nějakým způsobem nevyhovují určitým mocenských zájmovým kruhům), a tyto jeho slabiny, chyby a sebemenší selhání, protože některými svými kroky, prohlášeními "komusi" politicky nevyhovuje, nafukují, některá jeho prohlášení dokonce cenzurují, což je vrchol drzosti a lze opravdu jen těžko chápat, jak si vůbec může někdo dovolit cenzurovat prohlášení hlavy státu, nejednalo-li se o opravdu vulgární anebo vysloveně nenávistné výroky, dále jeho kroky a prohlášení zkreslují, negativizují či dokonce démonizují, a takto to všechno opakovaně mediálně prezentují, velice dovedně tím mediálně manipulují s míněním veřejnosti, zejména mládeže, která z nedostatku vzdělání věcem nerozumí, a snaží se takto mediálně propagandisticky národu vnutit, co si má o prezidentu Zemanovi myslet a jak ho má vnímat. A naopak u politiků, kteří politicky vyhovují, je kolikrát téměř vše odpouštěno, a případně zametáno pod koberec, atd. Toto není demokracie, ale totalitní mediokracie. A to, jaká propagandistická mašinérie se v poslední době proti naší hlavě státu rozjela, je naprostá hanebnost, nehoráznost, je to i hnusné, příšerné a nemá to asi jen tak obdoby, a všichni ti, kteří za tím stojí, by se měli stydět, až by zrudli a konečně se tak pravdivě vybarvili.
Samozřejmě, že i samotný prezident (ale i jiné politické či jiné autority) může svým jednáním, mluvením, chováním, velmi zneuctít a zostudit prezidentský post, státní symboly a i celý národ a stát, a pokud se tak stane, je to zajisté moc špatné, zavrženíhodné a velmi závažné, a je nutné, aby se tak dále nedělo, to však ale nikoho morálně neopravňuje k tomu a ani to není adekvátní důvod či prostředek svěcený účelem k tomu, aby též zneuctil a zostudil prezidenta, jeho post, státní symboly a vlastní stát takovýmito výše zmíněnými, či jakýmikoliv jinými nemorálními neuctivými protestními gesty nebo činy. Takovéto činy či gesta totiž dle mého soudu stejně k ničemu nevedou, maximálně k ještě většímu zostuzení národa a k ještě většímu poklesu morálky v národě, zejména u mládeže, která si z takovýchto nemorálních činů a projevů protestu může vzít špatný příklad. Kam to potom s takovýmto národem s takovouto mládeží může dospět?!

Proto se domnívám, že každý alespoň trochu slušný a inteligentní člověk nemůže s vyvěšením rudých trenek na prezidentské sídlo naprosto souhlasit.

Špatnost tohoto protestního činu má ještě jeden velmi důležitý významný rozměr, a sice ten, že Pražský hrad je nejvýznamnější český hrad, který od 9. století býval sídlem českých knížat, později králů a od roku 1918 je sídlem prezidentů republiky. Tudíž Pražský hrad je také velmi důležitým a významným symbolem českého státu a českého národa, proto zmíněný čin není jen projevem neúcty k prezidentovi, prezidentskému postu a prezidentské standartě jako takovým, ale je to i projev neúcty k prostorám tohoto odvěkého sídla českých vládců k coby důležitému a významnému symbolu českého státu a národa, a tím i projev neúcty k českému státu a národu jako
takovým. A díky tomuto nehoráznému nemorálnímu činu mohla pravděpodobně velká část světa nebo alespoň Evropy vidět Pražský hrad - z hlediska architektury, historie, a kulturních pamětihodností Perlu Střední Evropy s vyvěšenými trenkami na místě prezidentské standarty, to mi přijde jako naprosto šílené a děsivé. Co si o nám pomyslí okolní svět? Co si o nás pomyslí kupř. disciplinovaní Němci, hluboce zbožní Poláci, vlastenecky smýšlející Rusové, atd.? A co si o nás pomyslí naši národní světci, jako kupř. sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Anežka, sv. Jan Sarkander, sv. Jan Nepomucký a další?

Ohledně těchto všech opovrženíhodných činů bych mimo primitivnost, neslušnost, absenci inteligence, diplomatičnosti, rozumnosti, soudnosti, vzdělanosti a důležitých vědomostí a znalostí, atd., viděl zakopaného psa také ve významné absenci úcty a respektu k autoritám a také v hluboké absenci zdravého vlastenectví a zdravé lásky ke své vlasti ze strany mnohých lidí v našem národě, zejména ze strany velké části naší mládeže! (A když se nad tím zamyslím ještě více do hloubky, tak je možné, ale je to taková opravdu jen určitá hypotéza, že částečně svým způsobem možnou příčinou těchto činů mohl být, napříč historií a díky paměti národa, duchovně-psychologický důsledek výroku jisté osobnosti ve znění: ,,Nemáme a nesmíme poslouchat vrchnost, žije-li tato v hříchu!" No jistě, když nemusíme poslouchat vrchnost, která žije v hříchu, nemusíme mít k ní ani respekt, ani úctu, to pak logicky povede k výše zmíněným nemorálním protestním činům. A když nemusíme poslouchat vrchnost, která žije v hříchu, tak pak ani učitele, když žijí v hříchu, a nakonec ani své rodiče, když žijí v hříchu, a vlastně žádnou autoritu, když žije v hříchu. K čemu by to asi vedlo?)


Je zde ještě jedna také důležitá věc: Uvědomili si všichni účastníci těchto forem protestů, že svým jednáním mohli jako "užiteční idioti" sloužit zájmům cizích mocností, které jsou v protikladu zájmům jejich vlastním? Uvědomili si kupř. ti rudokartáři, že za těmi, kteří jim na ulici rozdávali rudé karty, mohly stát různé mocenské kruhy se svými proti-českými a/nebo proti-zemanovskými zájmy, pro jejichž docílení využily/zneužily více či méně oprávněné a opodstatněné výtky vůči prezidentu Zemanovi ze strany protestujících občanů, které využily/zneužily jako loutky ve své cílené propagandě proti českému prezidentovi, a jimž jsou zájmy našeho národa a těchto samotných protestujících občanů ukradené? Pravděpodobně jim všem v jejich hlouposti, nevědomosti, zášti vůči prezidentovi, neschopnosti se vyrovnat s výsledkem demokratických voleb bylo a je jedno, že svými činy a tzv. "protesty" nahrávali cizím proti-českým zájmům, a že svými činy způsobili ostudu a ponížení nejen své vlastní hlavě státu ale i celému svému vlastnímu národu a státu, a to možná navíc před značnou částí světa!


Rád bych závěrem vyzval své spoluobčany a vlastně nás - všechny Čechy: ,,Prosím, naučme se konečně mít respekt a úctu ke svým politickým představitelům, ať mají či nemají jakékoliv své chyby, slabosti, atd., neboť z principu svých postů si úctu a respekt zaslouží a jsou to lidé z našich řad, které jsme si, alespoň ve většině případů, sami zvolili, přičemž i my sami máme mnohé své chyby, slabosti a hříchy. Obdobnému zachovávání si úcty a respektu se naučme, prosím, i ke starostům, k církevním představitelům, k policistům, k lékařům, k záchranářům, k učitelům, a také hlavně ke svým rodičům a starým lidem! A pokud některé z těchto autorit dělají něco, za co by si zasloužily kritiky, výtky, je zde možnost a právo sepsat a zasílat uctivé a slušné dopisy a petice s konkrétními prosbami o konkrétní nápravy konkrétním chybujícím autoritám, alespoň v některých případech je zde možnost a právo si demokraticky zvolit jiné autority (ovšem tento zmíněný způsob dle mého soudu vede nejméně ke zlepšení, spíše často vůbec), a také je zde možnost a právo, najdou-li lidé opravdovou pokoru a víru, se za tyto chybující autority modlit, postit, také předně žít a jít příkladným křesťanským životem, což je ta nejlepší a nejsprávnější cesta k všeobecnému zlepšení nejen politiky ale i poměrů ve společnosti. Nebo-li pokud chceme dosáhnout zlepšení na úrovni duchovní, morální, etické, ale i jakékoliv jiné a to v kterékoliv sféře společnosti, těžko toho lze dosáhnout použitím jen světských prostředků a spolehnutím se na ně, ale předně, a to pokud možno ve spojení s Bohem, s pomocí prostředků duchovních a morálních.

Ovšem protestní činy rudokartářů ale zejména rudotrenýrkářů a vejcovrhačů opravdu nelze považovat za dobré, morální a rozumné způsoby k vyjadřování svých názorů a postojů a k dosažení zlepšení v politice a ve společnosti.Velice vám všem děkuji za trpělivost při čtení tohoto textu, a přeji všem hodně Božího požehnání, milosti, ochrany a vedení Duchem Svatým.Zpracoval: Autor.

Jsme opravdu svobodný ??

6. listopadu 2015 v 19:49 | M.C |  CO SE DĚJE.
Publikováno 15. 7. 2015
video válcuje internet! Proč to nesmíme vidět?.
Toto video údajně hodně vadí nadnárodním korporacím a všichni chtějí, aby z internetu zmizelo. Jenže ho sdílí miliony lidí na celém světě. Proč je video tak nebezpečné? Jaká je v něm síla?
Jmenuji se Spencer Cathcart a chci vám odhalit pravdu o našem zkaženém světě. To stojí u videa, které na youtube.com vidělo více než 6 milionů lidí.
Video ukazuje zkaženou společnost, která na první místo dává peníze. Modlíme se k šustivým papírkům a zapomínáme, že náš skutečný život někam zmizel.
EU a USA spylnou v jeden TRH! Blíží se doba geneticky upravených potraviny! Více zde!
Podívejte se na video, které fascinuje miliony lidí a napište nám svůj názor. Jak chcete žít vy? Je to vaše volba!


Co znamená být svobodný ?? Jste opravdu svobodný, Žijete opravdu svobodně?? Aneb??

Proč to nesmíme vidět ?