Duben 2016

co si o této fotce myslíte?

10. dubna 2016 v 12:14 | M.C |  OBRAZEM
Co si o této fotce a ženě na fotkách myslíte? Jedná se o 4 různá místa kde došlo k údajným útokům.. Někdo říká herci....
nebo jen herečka? a vše může být jinak?


Výzva ozbrojeným složkám České republiky

8. dubna 2016 v 19:17 | M.C |  CO PÍŠOU JINDE.

NE Bruselu - Národní demokracie


Výzva ozbrojeným složkám České republiky


Česká republika čelí, podobně jako další země Evropy, děsivému sociálně-inženýrskému projektu stěhování národů. Vetřelecká tsunami není spontánním procesem, ale procesem velice precizně řízeným, za který nesou odpovědnost politické špičky EU i naše vlastní domácí politické elity. Nesouhlas občanů s postojem vlády v imigrantské krizi je více než oprávněný a jejich účast na demonstracích projevem hlubokého vlasteneckého cítění. Každý, komu záleží na osudu naší vlasti, je v ulicích a demonstruje spolu s námi.

I přes občasné excesy (jako například při rozehnání demonstrace dne 26. března) dlouhodobě tvrdíme, že ozbrojené složky, v jejichž řadách jsou primárně vlastenecky cítící spoluobčané, jsou na naší straně. Věříme, že vy, národně orientovaní policisté, budete s námi i v sobotu 9. dubna. Chtěl bych proto apelovat nejen na Vás, ale především na Vaše kolegy, kteří zatím tak pevný postoj nemají, aby v případě, že dostanete rozkazy demonstraci podobným způsobem rozehnat, zvážili, jak se k takovému rozkazu postavit. Nový režim ocení statečnost těch policistů, kteří sympatizují s demonstrujícími a jsou při jejich rozehnání zdrženliví. Pro demonstrující (ale i pro policisty samotné) by pak bylo do jisté míry žádoucí vidět, že nestojíme proti sobě, ale držíme spolu. Proto jsme se opakovaně zamýšleli nad tím, jak tuto národní jednotu, jednotu mezi občanem a policistou (který je také občanem se stejnými zájmy i obavami jako každý jiný civilista) v současné krizi demonstrovat.

Jako organizátoři demonstrací děkujeme vždy policistům za jejich nasazení a dobře odvedenou práci, které si vážíme. Nyní bychom na oplátku potřebovali vědět, že policisté jsou stejně jako my znepokojeni nebezpečím, kterému Česká republika čelí. Hledali jsme způsob, jak by tyto sympatie ke společné myšlence mohli projevit i policisté ve službě, aniž by se dopustili nějakého kázeňského přestupku.
Obracíme se proto na příšlušníky ozbrojených složek ČR, aby svůj nesouhlas s vetřeleckou invazí, vlastizrádnou politikou vlády a případnými postihy těch, kteří proti vlastizrádné politice protestují, vyjádřili jednoduchým způsobem, kterým nic neriskují a který je snadno dostupný a realizovatelný. Nechť je symbolem tohoto porozumění bílý papírový kapesníček zastrčený do kapsy uniformy, vesty či za jakýkoli jiný předmět patřící do výbavy policistů, ale tak, aby byl dobře viditelný.

Policistům takový vzkaz umožňuje decentním způsobem vyjádřit své sympatie s protiimigrantským hnutím, které by jinak ve službě demonstrovali jen velice těžko.

Pro demonstrující je bílý kapesník symbolem toho, že daný policista je člověk pevného charakteru a národního cítění. Policistu s bílým kapesníkem zároveň tento symbol chrání před hněvem občanů, ke kterému může dojít ve chvíli, kdy jsou policisté nuceni vykonávat rozkazy vlastizrádných elit směřující k potlačení těchto pokojných protestů.

Bílý kapesník může být symbolem sympatie s protiimigrantským hnutím dlouhodobě, nejde jen o jednorázový projev spojený s demonstrací 9. dubna. Vlastenecky cítící policisté mohou viditelně umístěný bílý papírový kapesník nosit ve své službě pravidelně, dokud společně nedosáhneme našeho velkého vítězství. Mohou ho nosit příslušníci různých druhů ozbrojených složek a na různých místech - vynalézavosti, jak tento symbol na sobě nechat vidět, se meze nekladou a věříme, že policisté najdou nespočet možností, jak své vlastenectví manifestovat...

Nejsme nepřátelé, jsme jeden lid, jeden národ. Nepřítele máme společného, poražme ho proto společnými a spojenými silami
Vlasti zdar!
Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie


Miloš Zeman o lidských právech:

2. dubna 2016 v 22:04 | M.C |  CO PÍŠOU JINDE.

Miloš Zeman o lidských právech:

A já bych souhlasil s názorem, že porušování lidských práv je chybou.

Položte si pouze jednoduchou otázkou: Co jsou to základní lidská práva?

V každém případě je to právo na život. Takže v tom případě bychom neměli mít žádné vztahy se Saúdskou Arábií a s mnoha dalšími státy podobného typu.

Pak je to právo na práci.
To znamená, neměli bychom mít vztahy se zeměmi s vysokou nezaměstnaností, například se Španělskem, Řeckem či Portugalskem," jmenoval příklady Zeman. "Pak je to právo na slušnou životní úroveň.

Takže bychom neměli mít vztahy například s Bangladéší. Je to právo mít střechu nad hlavou. A učeně se tomu říká tak, že lidská práva nejsou jen práva politická, ale jsou to i práva sociální a hospodářská. A ti, kdo redukují lidská práva jenom na práva politická, v zásadě říkají, že můžete hladoví a v otrhaných hadrech svobodně demonstrovat a potom se jít vyspat pod most," dodal prezident.